Кръгла маса „Насърчаване на предприемачеството сред младите специалисти. Подкрепа за иновации.“

Enterprise Europe Network и Търговско-промишлена палата – Добрич, съвместно с Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)

организираха

Kръгла маса на тема
„НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАЦИИ.“

Търговско-промишлена палата Добрич съвместно с Регионалната агенция за иновации и предприемачество – гр. Варна организираха на 09.04.2010 кръгла маса на тема “Насърчаване на предприемачеството сред младите специалисти. Подкрепа за иновации”. По време на форума бе представена Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ). Целите на проекта, по който агенцията работи, са стимулиране на предприемаческия дух и популяризиране значението на иновациите сред студенти, млади специалисти и започващите свой бизнес.  Стремежът е да се повиши информираността на специалистите за добрите европейски практики по нововъведения. Част от дейността е оказване на подкрепа на младите предприемачи, нововъзникващи и съществуващи високотехнологични малки и средни предприятия чрез безплатни бизнес консултации и прием за инкубиране във Високотехнологичен бизнес инкубатор (ВТБИ) към РАПИВ. На форума бе представено, че в Европа броят на Високотехнологични бизнес инкубатори е 960. За да се реализира успешно Лисабонската стратегия за подкрепа на малки и средни предприятия са необходими да се изградят още 540 инкубатора до 2013 година. На форума бяха представени също актуални европейски и национални програми за подпомагане на бизнеса, както и информация за провеждани конкурси. Гости бяха представители на РАПИВ, ДТК – Добрич, ВУМК, ЧЗП, фирми от Добрич и студенти.

Снимки от събитието: (кликнете за увеличаване)

Презентации

  • Национални и европейски програми за финансиране на високотехнологични фирми. Изготвяне и управление на проект.изтеглете тук
  • Подкрепа за иновациите – възможности за малки и средни предприятияизтеглете тук

Архив (покана и регистрационна карта)
За повече информация изтеглете писмо-покана от ТУК
Регистрационна карта изтеглете от ТУК