Представяне на проект SUCCESS ID: 1018

press-upper-part

В рамките на проект „SUCCESS“ – финансиран от инициативата EU4Business на Европейския съюз и управлявана от EUROCHAMBRES

Търговско-промишлена палата – Добрич

ВИ КАНИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ SUCCESS

на

20 юли 2022

10:00 ч.– 13:00 ч.

Място: зала на ТПП Добрич, ул. „България“ 3

Целта на проекта е да подкрепи български и молдовски МСП и бизнес организации, ангажирани в сектора на творческите индустрии и имащи потенциал за интернационализация при създаване на партньорства за разширяване на пазарите, повишаване конкурентоспособността и производителността, въвеждане на иновации, чрез обмяна на опит и добри практики и предоставяне на консултантски услуги.

Ще се запознаете с основните дейности, постигнатото до момента и очакваните резултати. Ще бъдат представени участниците от Молдова и България, както и успешни европейски проекти.

В рамките на деня ще се проведат срещи между участниците в бизнес мисията от Молдова и български МСП/бизнес организации.

От 16:30 ч. ще бъде открито изложение на творческите индустрии от областите Кахул и Добрич на площадчето между Аптека 1 и бистро „Калисто“.

На 21 и 22 юли групата от Молдова ще посети фирми и организации от област Добрич, работещи в сектора.

За контакти и по-подробна информация:

Герман Германов – Ръководител на проекта, 0899115590, е-mail: ggermanov63@gmail.com

Татяна Гичева – Организатор „Събития“, 0899115596, е-mail: tgicheva@cci.dobrich.net

Георги Колев – Организатор „Комуникации“, 0899026851, е-mail: gkolev@cci.dobrich.net

EU4Business: Connecting Companies се управлява от EUROCHAMBRES и се финансира от инициативата EU4Business на Европейския съюз.

press-bottom-part