Актуално

01.11.2017

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158 и Публично съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на „Услуги по писмен и устен превод румънски/български език“, след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата – БРАВО ЕООД, гр. Варна


22.10.2017

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добри обявява Публично съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на „Услуги по писмен и устен превод румънски/български език“.

За сваляне:

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БЛАНКА ЗА ОФЕРТА

Краен срок за подаване на оферти: 29.10.201717.10.2017

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158 и ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА “Услуги по разработване на „Пътна карта на устойчивата заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич – Констанца“ след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата – „Ресурс Консултинг“ ЕООД, гр. Айтос. Стойност на договора: 35 750,00 лв.04.10.2017

Във връзка с изпълнение на проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158 и Публично съобщение за набиране на ценови оферти за „Услуга за графично оформление и отпечатване на печатни и промоционални материали“ на ТПП Добрич, след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата – „ПАСТЕЛ – ПЕНЕВИ“ СД, гр. Добрич21.09.2017

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добрич набира ценови оферти за „Услуга за графично оформление и отпечатване на печатни и промоционални материали“.

За сваляне:

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

БЛАНКА ЗА ОФЕРТА

Краен срок за подаване на оферти: 28.09.2017 до 17:00 часа.


13.09.2017

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добрич обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА “Услуги по разработване на „Пътна карта на устойчивата заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич – Констанца“

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.052/2017

Наименование на проекта:

„Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“

Наименование на процедурата:

“Услуги по разработване на „Пътна карта на устойчивата заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич – Констанца“

Предмет на процедурата

“Услуги по разработване на „Пътна карта на устойчивата заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич – Констанца“

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги


Краен срок за подаване на оферти:

17 часа, 21 септември 2017 г.


За сваляне:dokumentacia_procedura_LM_ROADMAP


ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ