Актуално

22.04.2019

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добрич и ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА „ПАНАИР ЗА ЗАЕТОСТ“, след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата „Язон“ ООД. Стойност на договора – 3 900 лв. без ДДС.


03.04.2019

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добрич обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА „ПАНАИР ЗА ЗАЕТОСТ“

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.026/2017

Наименование на проекта:

„Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца”

Наименование на процедурата:

„ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА „ПАНАИР ЗА ЗАЕТОСТ“

Предмет на процедурата

„ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА „ПАНАИР ЗА ЗАЕТОСТ“

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги

Предвидена дата за публикуване на Публична покана и документация:

3 април 2019 г.

Краен срок за подаване на оферти:

до 17 часа на 11 април 2019 г.

За сваляне: Procedura_panair_za_zaetos.rar


21.03.2018

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добрич и ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „Услуги по информиране и публичност“, след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата „Добруджа Прес“ ЕООД. Стойност на договора – 3 500 лв. без ДДС.


28.02.2018

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158 и ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА «ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ» след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата „Добрич НЕТ“ ЕООД. Стойност на договора -  15 858 лв. без ДДС.


23.02.2018

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158 и ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „Услуги за разработване на материали и осигуряване на лектори за обучения“ след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата „РЕСУРС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД. Стойност на договора – 10 050 лв. без ДДС.


21.02.2018

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добрич и ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „Организиране на проявиосигуряване на хотелско настаняване и транспорт“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: Организиране на прояви, Обособена позиция 2: Осигуряване на хотелско настаняване, Обособена позиция 3: Осигуряване на транспорт, след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бяха избрани фирмите:

За Обособена позиция 1 и 2 е избрана фирма „Алис Травъл Груп“ ЕООД
Обособена позиция 1 стойност на договора без ДДС – 20 300,00 лв.
Обособена позиция 2 – стойност на договора без ДДС – 9 200,00 лв.


За Обособена позиция 3 е избрана фирма СД „Радилов и Синове“
Обособена позиция 3 – стойност на договора без ДДС – 865,60 лв.


01.02.2018

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добрич обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗАДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ„.

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.026/2017

Наименование на проекта:

„Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца ”/„LAB MOBILE”

Наименование на процедурата:

«ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ»

Предмет на процедурата

«ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ»

Вид на процедурата:

Публична покана

Предвидена дата за публикуване на Публична покана и документация:

01 февруари 2018 г.

Краен срок за подаване на оферти:

9 февруари 2018 г.,  17.00 часа

За сваляне: documentacia_procedura_LM_Equipment


30.01.2018

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158 и ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА “Услуга по създаване и функциониране на Трансгранична мрежа “СВС RO-BG Jobs“ за област Добрич“ на 30.01.2018 бе сключен договор с Мария Господинова Желязкова – Адвокат, гр. Добрич.


24.01.2018

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добрич обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „Услуги за разработване на материали и осигуряване на лектори за обучения“

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.026/2017

Наименование на проекта:

„Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца ”/„LAB MOBILE”

Наименование на процедурата:

„Услуги за разработване на материали и осигуряване на лектори за обучения“

Предмет на процедурата

„Услуги за разработване на материали и осигуряване на лектори за обучения“

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги

Предвидена дата за публикуване на Публична покана и документация:

24 януари 2018 г.

Краен срок за подаване на оферти:

01 февруари 2018 г.,  17.00 часа

За сваляне: Dukumentacia_procedura_LM_Lectori


23.01.2018

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добрич обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „Организиране на прояви, осигуряване на хотелско настаняване и транспорт“ с три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Организиране на прояви
Обособена позиция 2: Осигуряване на хотелско настаняване
Обособена позиция 3: Осигуряване на транспорт

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.026/2017

Наименование на проекта:

„Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца ”/„LAB MOBILE”

Наименование на процедурата:

„Организиране на прояви, осигуряване на хотелско настаняване и транспорт“ с три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Организиране на прояви

Обособена позиция 2: Осигуряване на хотелско настаняване

Обособена позиция 3: Осигуряване на транспорт

Предмет на процедурата

„Организиране на прояви, осигуряване на хотелско настаняване и транспорт“ с три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Организиране на прояви

Обособена позиция 2: Осигуряване на хотелско настаняване

Обособена позиция 3: Осигуряване на транспорт

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги

Предвидена дата за публикуване на Публична покана и документация:

23 януари 2018 г.

Краен срок за подаване на оферти:

31 януари 2018 г.,  17.00 часа

За сваляне: dokumentacia_procedura_LM_ProjaviHotelTransport


22.01.2018

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добрич обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „Услуги по информиране и публичност“.

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.026/2017

Наименование на проекта:

„Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца”/„LAB MOBILE”

Наименование на процедурата:

„Услуги по информиране и публичност“

Предмет на процедурата

„Услуги по информиране и публичност“

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги

Предвидена дата за публикуване на Публична покана и документация:

22 януари 2018 г.

Краен срок за подаване на оферти:

17 часа, 30.01.2018

За сваляне: Dokumentacia_Procedura_LM-INFORMATION&PUBLICITY


12.01.2018

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158 и ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА “Услуга по създаване и функциониране на Трансгранична мрежа “СВС RO-BG Jobs“ за област Добрич“ след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана Мария Господинова Желязкова – Адвокат, гр. Добрич. Стойност на договора: 17,600 лв.


22.12.2017

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добрич обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА “Услуга по създаване и функциониране на Трансгранична мрежа “СВС RO-BG Jobs“ за област Добрич“.

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.026/2017

Наименование на проекта:

„Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца ”/„LAB MOBILE”

Наименование на процедурата:

“Услуга по създаване и функциониране на Трансгранична мрежа “СВС RO-BG Jobs“ за област Добрич“

Предмет на процедурата

“Услуга по създаване и функциониране на Трансгранична мрежа “СВС RO-BG Jobs“ за област Добрич“

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги

Предвидена дата за публикуване на Публична покана и документация:

22 декември 2017 г.

Краен срок за подаване на оферти:

17 часа, 5 януари 2018 г.


За сваляне: dokumentacia_procedura_LM_NETWORK


01.11.2017

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158 и Публично съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на „Услуги по писмен и устен превод румънски/български език“, след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата – БРАВО ЕООД, гр. Варна


19.10.2017

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добри обявява Публично съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на „Услуги по писмен и устен превод румънски/български език“.

За сваляне:

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БЛАНКА ЗА ОФЕРТА

Краен срок за подаване на оферти: 26.10.201717.10.2017

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158 и ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА “Услуги по разработване на „Пътна карта на устойчивата заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич – Констанца“ след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата – „Ресурс Консултинг“ ЕООД, гр. Айтос. Стойност на договора: 35 750,00 лв.04.10.2017

Във връзка с изпълнение на проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158 и Публично съобщение за набиране на ценови оферти за „Услуга за графично оформление и отпечатване на печатни и промоционални материали“ на ТПП Добрич, след разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител бе избрана фирмата – „ПАСТЕЛ – ПЕНЕВИ“ СД, гр. Добрич21.09.2017

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добрич набира ценови оферти за „Услуга за графично оформление и отпечатване на печатни и промоционални материали“.

За сваляне:

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

БЛАНКА ЗА ОФЕРТА

Краен срок за подаване на оферти: 28.09.2017 до 17:00 часа.


13.09.2017

Във връзка с изпълнение на проект: Проект LAB MOBILE: Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца, Акроним: LAB MOBILE, № 16.4.2.026; e-MS код ROBG – 158, ТПП Добрич обявява ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА “Услуги по разработване на „Пътна карта на устойчивата заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич – Констанца“

Име на бенефициента:

Търговско-промишлена палата, Добрич

Код на проекта:

№ 16.4.2.052/2017

Наименование на проекта:

„Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“

Наименование на процедурата:

“Услуги по разработване на „Пътна карта на устойчивата заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич – Констанца“

Предмет на процедурата

“Услуги по разработване на „Пътна карта на устойчивата заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич – Констанца“

Вид на процедурата:

Публична покана, услуги


Краен срок за подаване на оферти:

17 часа, 21 септември 2017 г.


За сваляне:dokumentacia_procedura_LM_ROADMAP


ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ