Проект EUP4SME

Нова Европейска рамка за предлагане на продукти на пазара

Българският консорциум в Европейската мрежа за бизнеса участва в международно проучване на становището на фирмите във връзка с предстояща промяна в европейската нормативна уредба, която засяга фирмите, произвеждащи и търгуващи с технически продукти, които попадат в обхвата на 10 Директиви от Нов подход:

 • Съоръжения, работещи с ниско напрежение
 • Електромагнитна съвместимост
 • Обикновени съдове под налягане
 • Съоръжения под налягане
 • Измервателни уреди
 • Неавтоматични везни
 • Асансьори
 • Съоръжения, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
 • Експлозиви за гражданска употреба
 • Пиротехнически изделия

Практиката е установила проблеми в синхронността на разпоредбите на горните 10 Директиви и новата (от 2008 г.) Европейска обща рамка за предлагането на продукти на пазара и за акредитация и надзор на пазара на техническите продукти.

Проблемите са групирани в три области:

 • Често срещани несъответствия със съществуващите изисквания към продуктите: Значителен брой продукти на пазара не отговарят на изискванията, посочени в директивите. Някои участници просто поставят CE маркировката на своите продукти, въпреки че не отговарят на условията за CE маркиране.
 • Работата на определени нотифицирани органи: съмнения за некомпетентност в някои случаи (най-вече на нотифицирани органи извън ЕС); установени различия в подхода и нивото на точност на начините, по които държавите-членки оценяват и извършват мониторинг на компетентността на нотифицираните органи.
 • Непоследователност на специфични въпроси в настоящото законодателство: Понякога един и същ продукт е в обхвата на няколко директиви, коео може да доведе до трудности в процедурата (модула) за оценка на съответствието, особено, когато директивите изискват един и същ модул, но текстът на модула се различава в различните директиви.

Enterprise Europe Network Добрич и Търговско-промишлена палата Добрич кани фирми и експерти, чиито продукти попадат в обхвата на горните 10 Директиви да се включат в дискусионен панел. Експерти от центъра подробно ще запознаят фирмите с проблемните области, предстоящите промени на законодателството и как те ще се отразят на бизнеса. След предварителните индивидуални консултации, центърът ще организира среща-дискусия, по време на която участниците в панела ще имат възможност да генерират предложения и пряко да участват в процеса на формиране на Европейската политика в тази област.

Консултациите с бизнеса трябва да приключат до 26.06.2010 г., когато обобщените мнения ще бъдат изпратени в Европейската комисия.

Моля, попълнете Заявление за участие и ние ще се свържем с вас. За повече информация и включване в панела – тел. 058 601472, gkolev@cci.dobrich.net Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и на адрес http://een.dobrich.net/?page_id=110

Документи за изтегляне: