Проект „Boussole Corporate Social Responsibility” 2009-2011

Проект "Компас Корпоративна социална отговорност" [BOUSSOLE CSR]Европейска образователна платформа Компас Корпоративна социална отговорност

Проект „Компас Корпоративна социална отговорност” [Boussole CSR] е финансиран от програма „Леонардо Да Винчи – Трансфер на иновации”. Партньори по проекта са Търговско-промишлена палата – Добрич, Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца (Румъния), CRIA – Испания, ANTARES – Италия и CEEFIA – Франция.

Основната цел на проекта е изграждането на образователна платформа за отговорното предприемачество чрез използване на WEB2 технологии, която дава възможност на микро, малките и средни предприятия и останалите заинтересувани страни да се обучават едни от други чрез споделяне и обмен на опит, информация, документация.

Корпоративната социална отговорност е избрана като основна тема в проекта, тъй като прилагането й показва положителната роля, която МСП могат да играят в обществото, води до изграждане на доверие между фирмите, увеличава тяхната конкурентоспособност, способства за откриване на нови пазарни възможности и дава отговор на икономически, екологични и социални въпроси.

Тази концепция за бизнес поведение, при която компаниите доброволно проявяват своята загриженост за околната среда и допринасят за устойчивото развитие става все по-актуална. Независимо дали става въпрос за дейности, насочени към опазване на околната среда, към оптимизиране на взаимоотношенията с работещите във фирмата и техните семейства, към подобряване на комуникацията с бизнес партньорите и потребителите, към сътрудничество с местните власти или структурите на гражданското общество, стремежът е светът около нас да става все по-добро място за живеене. И колкото повече са социално-отговорните предприемачи, толкова резултатите ще бъдат по-видими – улицата, която всеки ден пресичаме, спортната площадка, огласена от детски смях, природата, която ни дарява спокойствие с пъстротата на багрите си.

Посетете многоезична образователна платформа Компас Корпоративна социална отговорност на адрес: www.boussolecsr.eu. Вярваме, че всеки от вас ще намери по нещо полезно за себе си – ще се замисли и ще сподели своя добър опит, а може би ще се появят нови идеи.