BEST BOSS Стратегически документ (БГ)

BEST BOSS Стратегически документ – Препоръки към политиците за успешно унаследяване на бизнеса в туристическите МСП.

best-boss-logosaПланирането, организирането и осъществяването на ефективното бизнес унаследяване е един от сериозните проблеми на европейската икономика. За фирмите е все по-трудно да намерят квалифицирани и амбициозни хора, на които да предадат бизнеса си по достоен начин. Не всички икономически сектори обаче са еднакво засегнати. Най-силно застрашени са микро и малките предприятия.

Можете да свалите целият стратегически документ от ТУК