„ВВЕИ“ 2008

Проект: „ВОДИ И ВЪЗОБНOВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ по програма „Информационни инициативи за Общата селскостопанска политика на ЕС“, на Европейската комисия с финансовото съдействие на Главна Дирекция „Земеделие“ на ЕК
Партньори:
05Регионална Асоциация на фермерите и животновъдите от Арагон (Испания) (ARAGA) – координатор на проекта
05Камара за търговия, индустрия и земеделие – Тимишоара (Румъния)
05Търговско-промишлена палата – Добрич (България)/ Еnterprise Europe Network Добрич
Цели:
05да подобри информираността относно възобновяемите енергийни източници;
05да популяризира модели за устойчиво земеделие – биологично земеделие и енергийни култури
Дейности:
05провеждане на семинар в Сарагоса, Испания с представители от ЕК – Главна Дирекция „Земеделие“ -
работни сесии в гр.Добрич и Тимишоара.
Основни теми:
05Устойчиво управление на води в земеделието
05Земеделие и възобновяеми енергийни източници
Основни послания
folderСелското стопанство на 21 век изисква предприемачески подход в земеделието, съвместим с околната среда, като за целта има осигурена политическа и финансова помощ от ЕС
folderНеобходими са усилия от страна на бизнеса за устойчиво използване на природните ресурси и адекватно ниво на остатъчните вещества в почвите.
folderОрганичната продукция е алтернатива на традиционното селско стопанство
folderЕнергийните култури са алтернатива за бъдещото на регионите, включени в проекта
folderРеформите в политиката за развитие на селските райони 2007-2013 насърчават към интегриран подход в развитието на селските райони, с цел опазване на околната среда
folderМисли глобално и стратегически, действай локално.
folderНеобходимо е да се насърчават инициативи, които залагат на алтернативно земеделие, с привличане на по-млади аграрни специалисти
folderНеобходимо е да се насърчава прилагането на аграрни схеми за околната среда, свързани с устойчивото управление на водата
folderДа се популяризира разпространението на добри практики в алтернативното земеделие и производството на биоенергии
Целеви групи
05МСП в регион Добрич

Снимки от събитието

Изводи и заключения от Конференцията в Сарагоса:
На български език
На испански език