[2022 - 2022] Проект SUCCESS

press-upper-part

ПРОЕКТ „SUCCESS“ – ENI2019/411-865-EU4BCC: ID1018

Проектът е финансиран от инициативата EU4Business: Connecting Companies на Европейския съюз и управлявана от EUROCHAMBRES

Бюджет на проекта: 59 999 евро, принос от ЕС: 56 999 евро (95%)

Период на изпълнение: 20.01.2022 – 22.08.2022

Партньори:
Търговско – промишлена палата Добрич, България – Водещ партньор;
Бизнес Инкубатор, Кахул, Молдова (IACH) – Партньор

Територия на действие: България и Молдова

Сектор: Творчески индустрии

Цел на проекта: Да подкрепи български и молдовски МСП и бизнес организации, ангажирани в сектора на творческите индустрии и имащи потенциал за интернационализация при създаване на партньорства за разширяване на пазарите, повишаване конкурентоспособността и производителността, въвеждане на иновации, чрез обмяна на опит и добри практики и предоставяне на консултантски услуги.

Основни дейности:

• Бизнес мисии – юли 2022 в Добрич и Кахул;
• Изложение на местните представители на творческите индустрии в Добрич, България – 20 юли 2022;
• Конференция относно финансирането от ЕС за сектора и споделяне на добри практики в Кахул, Молдова – 27 юли 2022;
• Онлайн срещи между бенефициентите и партньорите;
• Предоставяне на консултантски услуги;
• Разработка на електронно ръководство за възможностите за финансиране и добри практики в сектора – творчески индустрии.

Целеви групи: Представители на фирми, сдружения, лица упражняващи свободни професии в сектор творчески индустрии

logo-cci-and-iach

Към регистрация за участие в дейностите по проекта: http://www.cci.dobrich.net/?page_id=3034

Е-НАРЪЧНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ БГ

Е-НАРЪЧНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ ЕН

Е-НАРЪЧНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ РО

Подновяване на изпълнението на ПРОЕКТ „SUCCESS“

Представяне на проект SUCCESS ID: 1018

Представители на творчески индустрии от област Добрич посетиха Молдова в рамките на международния проект “Success”

Официално представяне на проект SUCCESS и изложение на творческите индустрии от областите Кахул и Добрич
Интервю за резултатите по проекта

Видео за резултатите по проекта:


За контакт и повече информация:

Герман Германов – Ръководител на проекта
е-mail: ggermanov63@gmail.com; мобилен телефон 0899 115590
Татяна Гичева – Организатор „Събития“
е-mail: tgicheva@cci.dobrich.net; мобилен телефон 0899 115596
Георги Колев – Организатор „Комуникации“
е-mail: gkolev@cci.dobrich.net; мобилен телефон 0899 026851

Герман Германов – Ръководител на проекта, е-mail: ggermanov63@gmail.com; мобилен телефон 0899 115590
Татяна Гичева – Организатор „Събития“ , е-mail: tgicheva@cci.dobrich.net; мобилен телефон 0899 115596
Георги Колев – Организатор „Комуникации“, е-mail: gkolev@cci.dobrich.net; мобилен телефон 0899 026851press-bottom-part