[2022 - 2022] Проект SUCCESS

press-upper-part

ПРОЕКТ „SUCCESS“

Проектът е финансиран от инициативата EU4Business: Connecting Companies на Европейския съюз и управлявана от EUROCHAMBRES

Бюджет на проекта: 59 999 евро, принос от ЕС: 56 999 евро (95%)

Период на изпълнение: 20.01.2022 – 20.05.2022

Партньори:
Търговско – промишлена палата Добрич, България – Водещ партньор;
Бизнес Инкубатор, Кахул, Молдова (IACH) – Партньор

Територия на действие: България и Молдова

Сектор: Творчески индустрии

Цел на проекта: Да подкрепи български и молдовски МСП и бизнес организации, ангажирани в сектора на творческите индустрии и имащи потенциал за интернационализация при създаване на партньорства за разширяване на пазарите, повишаване конкурентоспособността и производителността, въвеждане на иновации, чрез обмяна на опит и добри практики и предоставяне на консултантски услуги.

Основни дейности:

• Бизнес мисии – март 2022 в Добрич; април 2022 в Кахул
• Изложение на местните представители на творческите индустрии в Добрич, България – март 2022
• Конференция относно финансирането от ЕС за сектора и споделяне на добри практики в Кахул, Молдова – април 2022
• Онлайн срещи между бенефициентите и партньорите
• Предоставяне на консултантски услуги
• Разработка на електронно ръководство за възможностите за финансиране и добри практики в сектора – творчески индустрии

Целеви групи: Представители на фирми, сдружения, лица упражняващи свободни професии в сектор творчески индустрии

logo-cci-and-iach

За контакт и повече информация:

Герман Германов – Ръководител на проекта
е-mail: ggermanov63@gmail.com; мобилен телефон 0899 115590
Татяна Гичева – Организатор „Събития“
е-mail: tgicheva@cci.dobrich.net; мобилен телефон 0899 115596
Георги Колев – Организатор „Комуникации“
е-mail: gkolev@cci.dobrich.net; мобилен телефон 0899 026851

Герман Германов – Ръководител на проекта, е-mail: ggermanov63@gmail.com; мобилен телефон 0899 115590
Татяна Гичева – Организатор „Събития“ , е-mail: tgicheva@cci.dobrich.net; мобилен телефон 0899 115596
Георги Колев – Организатор „Комуникации“, е-mail: gkolev@cci.dobrich.net; мобилен телефон 0899 026851press-bottom-part