Mеждународна среща в Кипър

EAPPREN

Изграждане на капацитета на посредническите организации в системата на дуално обучение чрез електронно обучение

eapren-snimka-1През изминалата седмица се състоя втората партньорска среща по проект „EAPPREN”. Целта на срещата беше да се планира разработването на учебен план за изграждане на капацитет в посредническите организации за активното им участие в промотирането и подкрепата на дуалното обучение в държавите партньори, а именно Търговско-промишлени палати, организации в подкрепа на бизнеса и доставчици на ПОО от България, Гърция, Испания, Кипър, Латвия и Европейската фондация „EfVET”.

Всепризнато е, че сътрудничеството е необходимата движеща сила за разпространяването на възможността за учене чрез работа. Доставчиците на ПОО полагат усилия да се свържат с МСП, но много често  има несъответствия между разработваните учебни програми и нуждите на предприятията.  От своя страна МСП също полагат усилия, за да отделят необходимото време и ресурси за участие в образователния процес.  А посредническите организации са считани за един много важен проводник и център за промоция на това толкова необходимо сътрудничество.

‘В днешни времена конкурентоспособността на предприятията зависи изключително много от квалифицираните работници. Този проект е насочен най-вече към тезиeapren-snimka-2държави, в които дуалното обучение е в начален стадий на развитие и ние сме уверени, че спомогне за повишаването на нашия капацитет, за да напреднем по-бързо.’

Н. Костонис – Генерален директор на Федерацията на предприемачите и индустриалците – Пелопонес и Западна Гърция

Основната цел на проекта е да се разработи обучителен пакет в подкрепа сътрудничеството между МСП, доставчиците на ПОО и посредническите организации, каквито са Федерациите на работодателите, Търговските палати, общините, доброволчески организации и др., с цел промотирането и разпространението на методи и средства за учене чрез работа и подбор на добри практики, а това от своя страна повиши капацитета на посредническите организации в предоставянето на висококачествена услуга в системата на дуалното обучение.

В допълнение на този обучителен пакет, партньорите ще разработят и онлайн система за качествен подбор на бъдещите работници в съответните МСП.

Следвайте развитието на обучителната програма, която ние разработваме по проект „EAPPREN”, тествайте я и станете част от проекта още от самото начало.

За повече информация: www.eappren.eu