Първата среща по проект MOSAIC

MOSAIC е нов проект, по който ТПП-Добрич започва работа, свързан с изкуствата и занаятите.

Първата среща се проведе на 20 и 21 юни и събра всички 19 партньорски организации от 8 държави (включително Канада и Армения), за да направят преглед на проекта и планираните му дейности, които ще бъдат изпълнявани през следващите 48 месеца (юни 2022 г. – май 2026 г.) за постигане на основната цел на MOSAIC: утвърждаване на  сектора на изкуствата и занаятите чрез повишаване на качеството на предоставяното професионално образование и обучение и допринасяне за сътрудничеството между различни участници, принадлежащи към образованието и бизнеса, с цел преодоляване на предизвикателствата, свързани с цифровата, екологичната и социално-икономическата еволюция.

Следващата среща на партньорите ще се проведе през септември в Лион (Франция), домакин на която ще бъде координаторът на MOSAIC, SEPR – Société d’Enseignement Professionnel du Rhône.

Screen Shot (20.06.22)