Заключителна пресконференция за популяризиране на резултатите по проект ЕМАС

Проектът „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда” бе отчетен вчера в присъствието на партньорите от ТПП и две неправителствени организации – „Еврика” от България и „Маре Нострум” от Румъния. Общата му стойност е 455 653 евро, като усвоени, в резултат на тръжните процедури, са 86 на сто от средствата.

Основната цел на проекта бе да допринесе за устойчивото използване на природните ресурси в трансграничния район Констанца – Добрич чрез разумна експлоатация и ефективно опазване на околната среда.

В рамките на проекта е създаден 40-минутен филм, посветен на околната среда. Той е озвучен на три езика – български, румънски и английски. Целта му е да популяризира природните паркове и защитените зони в трансграничния район и да представи методи за тяхното опазване и съхраняване.Филмът представя начини за защита на околната среда и борба с климатичните промени, както и енергийно ефективни продукти и примери за екологи5чни иновации. Наред с промоционалната му роля, той може да се използва за мотивиране и подпомагане на туристическия бизнес в процеса на сертифициране с европейската екомаркировка и система за управление на околната среда EMAS. Другият важен продукт от реализацията на проекта, като източник на информация за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени е създаденият „Зелен интернет портал”. Неговата задача е да информира представителите на туристическия клъстер за методи и системи за управление на въздействието върху околната среда. Освен това порталът популяризира възможностите за еко туризъм в региона, зелени практики и инициативи в туристическия клъстер от трансграничния регион, възможностите са сертифициране с европейската екомаркировка и системата за управление на околната среда EMAS . Чрез Зеленият портал се осигурява достъп до изградената трансгранична еко мрежа на туристическия клъстер. В екомрежата първоначално са се включили 40 фирми от трансграничния район, а сега вече те са около 100, съобщиха от „Маре Нострум”.

Към момента на територията на Добричка област само един хотел – петзвездният „Фламинго гранд” в Албена притежава екосертификат. Подготвя се за сертифициране и един хотел в Балчик, съобщи ръководителят на поректа Татяна Гичева. С използването на двата знака – екомаркировка и EMAS, са много запознати в Западна и Централна Европа и са абсолютно непознати у нас, каза Божанка Добрева от сдружение „Еврика”. Тя подчерта, че получаването на един от двата сертификата означава корпоративна социална отговорност към управлението на околната среда, намаляването на използването на ресурсите и отпадъците. В рамките на проекта са разработени и два наръчника – за сертифициране с екомаркировка и EMAS и за постигане на устойчиво развитие.

Презентации от събитието:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК,  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК,  РУМЪНСКИ ЕЗИК

Снимки от събитието(кликнете за уголемяване)