Работна среща за формиране на фокус група „Културно наследство“

На 20.07.2016 беше проведена работна среща за формиране на фокус група „Културно наследство“ по проект“Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”.

На срещата присъстваха представители на Община Добричка, Технически университет Варна, Регионална библиотека „Дора Габе“, Община Крушари, ДКИ Културен Център Двореца, Художествена галерия Добрич, както и представители на бизнеса.

Презентации

Снимки от събитието