[2023-2023] Организиране на Уъркшоп „Как да търгуваме успешно с Турция“

mailch-up

Проект: TEBD“ – “БИЗНЕС ДИАЛОГ МЕЖДУ ТУРЦИЯ И ЕС”

Акроним: TEBD

Финансиран от: Програма IPA II на Европейския съюз

Цел: Да засили взаимното разбирателство и сътрудничеството между Турския и Европейския частен сектор. Дейностите се изпълняват от Европалати и Турската търговско-промишлена камара.

Очакване резултати: Повишаване информи на фирмите по отношение на търговските взаимоотнощения и възможности за бизнес с Турция.

Период: 06.02.2023 – 06.02.2023

Презентации за сваляне:

Възможности за българските МСП в рамките на проект „TEBD” (Бизнес диалог между Турция и ЕС)

Как да стъпим успешно на турския пазар – практически съвети за фирмите

Двустранни икономически отношения между България и Турция

Външнотърговски документи, необходими при търговия с Турция – нови аспекти, свързани със сертификати за произход и ATA карнети