Покана за участие в бизнес мисия на арменски био/органични производители и търговци в Добрич, България

eu4business up

ПОКАНА

До всеки, когото касае:

Търговско-промишлена палата Добрич има удоволствието да Ви покани като участник в събитията по проект „Match@Grow“ – финансиран от инициативата EU4Business на Европейския съюз и управлявана от EUROCHAMBRES.

Цел на проекта:
Основната цел на проекта е да допринесе за развитие на интернационализацията на български и арменски фирми от сектора на био/органични храни (производители, търговци на едро, дистрибутори, агенти).


Основни дейности:
- Брокерски събития B2B по време на:

Добрички панаир – B2B Добрич, България (25-27 август 2021)
- Посещение на Фермерски пазар в град Добрич

Представители на 10 арменски фирми от сектора на био/органични храни ще посетят, както Добрички панаир, така и Фермерския пазар в град Добрич. Българските търговци, дистрибутори, вносители и производители ще могат да проведат кратки разговори с гостуващите фирми; да ги поканят на посещение в своите фирми с цел установяване на бизнес контакти.

Организациите партньори по проекта ще предоставят консултантска помощ при подготовката, провеждането и последващи комуникации след съответните събития. (изготвяне на профил, превод по време на срещите, съдействие при организация на пътуването).

Участието във всички дейности по проекта е безплатно.
Целеви групи:
Производители, търговци на едро, търговци на дребно, дистрибутори, агенти, представители и др. в сферата на био/органичното земеделие.

Документи за сваляне:
Регистрационна карта за брокерски срещи в Добрич и в Армения

За контакти и изпращане на картата за регистрация:

Герман Германов – Ръководител на проекта
E-mail: ggermanov63@gmail.com; Мобилен телефон 0899 115590

Татяна Гичева – Организатор събития и комуникации
E-mail: tgicheva@cci.dobrich.net; Мобилен телефон 0899 115596

Очакваме да потвърдите интереса си за участие до 12 август 2021.

EU4Business: Connecting Companies се управлява от EUROCHAMBRES и се финансира от инициативата EU4Business на Европейския съюз.