За нас

bcc_logoТърговско-промишлена палата – Добрич е създадена през 1990 година като неправителствена организация, изградена на принципите на доброволност, автономност и самофинансиране. В момента имаме около 200 члена, както частни, така и държавни фирми от региона на Добрич. ТПП предлага съдействие и на частни лица и фирми нечленове. Търговската палата – Добрич е създадена с убеждението, че насърчаването на местните дейности и предприемачи ще допринесе за регионалното икономическо развитие и просперитет. Целите на Търговско-промишлената палата – Добрич са да стимулира международната търговия и инвестиции, да насърчава обмена и да представлява интересите на членовете си на местно и международно ниво.


Екипът на Търговско-промишлена палата Добрич:
Герман Германов – Главен Секретар: ggermanov@cci.dobrich.net
Татяна Гичева: tgicheva@cci.dobrich.net
Веселина Стоянова: vstoyanova@cci.dobrich.net
Светлозар Стоянов: sstoyanov@cci.dobrich.net
Веселина Дженкова: vdzhenkova@cci.dobrich.net
Георги Колев Колев: gkolev@cci.dobrich.net

Управителен съвет:
Лъчезар Росенов Георгиев – rossenov@gmail.com
Герман Димитров Германов
Стоян Димитров Дамянов
Гено Петров Генов
Павел Гавраилов Павлов

Адрес за кореспонденция:
Търговско-промишлена палата Добрич
ул. България 3, ПК 182; Добрич 9300, България
тел.: 00359 58 601472; 601471; 601435
факс: 00359 58 601434
e-mail : cci@dobrich.net