За ТПП Добрич

logo CCI bg

Търговско-промишлена палата – Добрич е създадена през 1990 година като неправителствена организация, изградена на принципите на доброволност, автономност и самофинансиране с убеждението, че насърчаването на местните дейности и предприемачи ще допринесе за регионалното икономическо развитие и просперитет.

Целите на Търговско-промишлената палата – Добрич

Да насърчава обмена и да представлява интересите на членовете си на местно и международно ниво;
Да стимулира международната търговия и инвестиции;
Да подобри бизнес средата и инвестиционния климат в региона;
Да повиши конкурентоспособността на своите членове;
Да съдейства за повишаване на корпоративната социална отговорност на бизнеса;
Да популяризира дейността и успехите на своите членове и на фирмите от региона;
Да развива и промотира туристическия потенциал на региона.

Административни услуги

• Регистрация на юридически и на физически лица в Търговския регистър на БТПП;
• Регистрация на представителства на чужди фирми в регистъра на БТПП;
• Издаване на сертификати с данни от Търговския регистър на БТПП;
• Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки, референции и други външнотърговски документи;
• Издаване на сертификати за форсмажорни обстоятелства от БТПП;
• Регистрация на префикс GS1 (баркод) на продукти и генериране на щрих кодове;
• Преводи и легализация на документи.