Спиране на дейности по проект SUCCESS ENI/2019/411-865-EU4BCC: ID1018

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че изпълнението на дейностите по проект SUCCESS ENI/2019/411-865-EU4BCC: ID1018 спира от 00:00 ч. на 15.03.2022 до 24:00 ч. на 14.05.2022 г. поради форсмажорни обстоятелства.

Надяваме се след този период да можем да подновим планираните дейности и да осъществим желаните партньорства заложени в разработения от нас проект.

Оставаме на разположение за допълнителни въпроси.

С поздрави
Герман Германов – Ръководител на проекта