Проект ISO QUAM: Сертифициране по ISO 17024:2003 на квалифицирани работници в областта на металите 2010

isoquam

Проект ISO QUAM: Сертифициране по ISO 17024:2003 на квалифицирани работници в областта на металите

Програма за обучение през целия живот, Леонардо да Винчи: Трансфер на иновация
Продължителност: октомври 2009 – септември 2011

Концепцията:

Проектът ISO QUAM има за цел да осигури достъп на нискоквалифицирани и неквалифицирани работници в областта на металите до сертификация на техните лични умения и компетентности, придобити предимно чрез обучение на работното място и други неофициални и неформални начини,  с помощта на приетата на световно ниво процедура ISO 17024:2003.

Защо се заемаме с този проект?

Checkmark5Европейската индустрия, свързана с металите и стоманата, е един от главните стълбове на икономическото развитие.
Checkmark5 Икономическата криза и общите изисквания за подкрепен с познания труд  поставят хората в опасност, особено нискоквалифицираните работници.
Checkmark5Системите за професионално обучение и квалификация не предлагат възможности за акредитирана квалификация  за нискоквалифицирани работници и взаимното признаване на компетентностите между отделните страни не е възможно.

Какво ще постигнем ние?

Достъп до сертифициране на компетентностите за квалифицирани работници в областта на металите чрез трансфер на съществуващ модел за сертифициране на компетентностите, признат на Европейско и международно ниво  - схеми за сертификация на компетентностите въз основа на стандарта ISO 17024:2003, включващи всички необходими материали (описания на процесите, изпитни процедури, въпроси, необходими симулации, протоколи за наблюдение и др.) на езиците на партньорите и на английски, тествани във всички партньорски държави.

Този международен стандарт вече е използван с успех за схеми за сертифициране на хора в други области (предимно в областта на услугите, в областта на заваряването и изпитването на структурата на материалите). Проектът ще ги пренесе в областта за работа с метали, като осигури достъп до благонадеждна и международно призната сертификация на компетентностите за  нискоквалифицирани и неквалифицирани работници, за които  има най-голяма опасност да загубят работата си и да имат проблеми на пазара на труда.

Партньорство:

  • SystemCERT Zertifizierungsgesellschaft m.b.H. , Австрия
  • Търговско-промишлена Палата – Добрич, България
  • Fondo Formacion Euskadi S.L.L., Испания
  • Porin Aikuiskoulutuskeskus, Финландия
  • Development Association of Aetoloakarnania, Гърция
  • Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura tecnica, Италия
  • Centro de Formacao Profissional da Industria Metalurgica e Metalomecanica, Португалия

Уебсайт на проекта: http://www.isoquam.eu