Пилотно обучение за обучители – „Превенция на преждевременното отпадане от училище”

Пилотно обучение за обучители – „Превенция на преждевременното отпадане от училище”

Ръководството от обучението можете да свалите от ТУК.

ТПП Добрич проведе пилотно обучение за обучители „Превенция на преждевременното отпадане от училище”, от 1 до 3 април 2015г. в рамките на проект STAY IN (ноември 2013 – ноември 2015), финансиран от програма Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации по програма „Учене през целия живот”.
15 преподаватели от средните училища в област Добрич при интерактивно обучение от 30 учебни часа и 10 за самостоятелна подготовка, придобиха допълнителни умения по теми, разпределени в 4 модула:
Модул 1: Работа с ученици в риск и ученици, отпадащи от училище (Презентацията за модула)
Модул 2: Инструменти за развитие на креативността (Презентацията за модула)
Модул 3: Въведение в предприемачеството (Презентацията за модула)
Модул 4: Методи за обучение (Презентацията за модула)
Тези теми бяха идентифицирани след провеждане на анкета в професионалните училища на територията на област Добрич през 2014г.
Всеки един получи разработено Ръководството, с материали и примери от национални източници и от два успешни европейски проекта School Inclusion и CESSIT, чиято иновативна програма за обучение се трансферира по проекта STAY IN.
ТПП-Добрич връчи и сертификати за участие в обучението.
Основната цел на проекта STAY IN е да осигури средства за подобряване на уменията на учители и обучители в областта на първоначалното професионално образование в участващите страни, като това е в съответствие и с националните и европейски политики относно преждевременното отпадане от училище.