Учебно пътуване – 11 – 12 октомври 2010, ACFCI – Париж

Enterprise Europe Network и Търговско промишлена-палата Добрич

Ви кани да се включите в прект

“Пилотни действия в подкрепа на спазването на екологичните стандарти, програма за оказване на съдействие на МСП – обмен на добри практики.

Учебно пътуване – 11 – 12 октомври 2010, ACFCI – Париж

logo_ACFI

Уебсайт: http://www.cci.fr/web/developpement-durable

Цел: да се обменят най-добрите практики в подкрепа на спазването на екологичните стандарти

Участвайте за да видите:

• ноу-хау на една организация за подпомагане на бизнеса, как прилага най-добрите практики и инициативи в подкрепа на малките и средни предприятия във връзка със законодателството за околната среда;

• ноу-хау на МСП с опит в областта на съответствие с екологичните стандарти, в помощ на МСП, които се изправят за първи път пред такива въпроси, или нямат силна структурирана подкрепа в тяхната страна.

Инициативата е отворена за ограничен брой участници. Всеки участник от ще получи до 300 евро възстановяване на средствата срещу представяне на пътни и др. документи.

За повече информация: Татяна Гичева, офис 102, Търговско промишлена палата

Очакваме да заявите участие на тел: 058 601472; 058 601471 или в офис 102 на ТПП Добрич.

Краен срок за потвърждаване :27.09.2010 г.

gore_1

logo_dolu