„Създаване на конкурентоспособни трансгранични клъстери”, проект No: 2-3.1-1; MIS-ETC code: 67

11

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

Стартира трансграничен проект за развитие на конкурентоспособни трансгранични клъстери между гр. Добрич и гр. Констанца, Румъния.

Търговско-промишлена палата Добрич има удоволствието да съобщи за новия си спечелен трансграничен проект, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България.

На 19.08.2010г. ТПП Добрич подписа договор със Съвместния технически секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество за стартирането на одобрения по програмата проект „Създаване на конкурентоспособни трансгранични клъстери”, проект No:2-3.1-1; MIS-ETC code: 67.

По проекта ТПП Добрич ще си партнира с ТПП Констанца в изпълнението на проекта, който е с изключително иновативен характер и е пилотен не само за регион Добрич, но и за цяла южна и източна Румъния.

Проектът ще се изпълнява съвместно от партньорите през следващите 18 месеца и ще създаде подходящи условия и инфраструктура за развитието на клъстери в двете страни, които на по-късен етап ще се групират в трансгранични секторни концентрации. Основаната цел на проекта е да се изгради единен икономически образ на южна и северна Добруджа, където бизнесът от двете страни си сътрудничи в много ограничена степен.

Клъстерите са иновативен и модерен подход за повишаване потенциала за конкурентоспособност и въвеждане на иновации във водещите ключови отрасли в региона, чрез активно сътрудничество между фирми, доставчици на услуги, центрове за иновации, университети, местни власти, НПО и други.

Основните дейности, които се предвиждат по проекта са:

  • Провеждане на детайлно икономическо проучване на икономическото състояние на двата региона, което включва секторни анализи, микро и макро-икономически проучвания, изследване на глобални тенденции и др.
  • Идентифициране и картиране на основни бизнес концентрации и изследване на потенциала им за клъстериране
  • Иницииране на различни мероприятия, срещи, разговори, обучени, семинари за изграждане на капацитет в бизнеса за успешно сътрудничество под формата на бизнес клъстериране.
  • Провеждане на съвместни панаирни изложения на водещи отрасли в региона.
  • Създаване на до 3 трансгранични клъстера в Добруджа.

Общият бюджет на проекта е EUR 339 500

22

Снимки от проекта:

Среща 25.03.2011

Снимки от работни срещи през 2011 година

Текиргьол, Румъния:

Трансгранична среща в сектор Земеделие, село Полковник Минково, ферма за производство на био тор чрез Червен Калифорнийски Червей:

Трансгранична среща в сектор земеделие – Винзавод Мурфатлар и Еко Ферма, Румъния

Трансгранична среща в сектор Туризъм, Двореца, гр. Балчик

Уикенд за лидерство в сектор Иновации:

Уикенд за лидерство в сектор Земеделие:


Уикенд за лидерство в сектор Туризъм

Клъстерни панаири, Агро-Добруджа, Ино-Добруджа, Добруджа

Кръгла маса

Заключително събитие