Първоначална пресконференция по проекта

В рамките на проекта на 19.07.2016 беше проведена първоначална пресконференция по проект “Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”.

На пресконференцията бяха представени  партньорите, бюджета, очакваните резултати и дейностите, които ще се извършват по проекта.


Презентация

Снимки