Доклад от изследване (EN)

best-boss-logosaВ рамките на проект „Best Boss” беше проведено европейско проучване, което даде възможност да се направи преглед на различни модели за професионалното бизнес унаследяване в туристическия сектор в Европа, както и на съответните ключови знания, умения и компетентности на управителите на микро и малките предприятия.

Можете да свалите доклада на английски език от ТУК: