„Добруджа – коопериране без граници“ 2007

Партньори:
ТПП/ЕИЦ Констанца, Румъния и ТПП/ЕИЦ Добрич, България
Цел:
Да допринесе за местно икономическо развитие, чрез стимулиране създаването на нов бизнес и развитие на транс-гранично коопериране и търговия в регионите на Добрич и Констанца.
Целеви групи:
Фирми от Добрич и Констанца с интереси за бизнес-контакти с румънски партньори Директни: 2000 предприемачи от двете страни на границата; 60 фирми директни участници (по 30 от всяка страна) организации в подкрепа на бизнеса, местни власти
Период: декември 2006 – ноември 2007
Дейности:
Проучване: интереса на фирмите за участие в проекта
Провеждане на срещи в Добрич и Констанца между фирми и организации, за установяване на бизнес-контакти
Разработка и издаване на информационни материали за свободно движение на стоки и услуги
Семинар „Свободно движение на стоки и услуги“, в Констанца
Обновяване на клуб “Евро – Добруджа“: създаден в рамките на предишен проект
Организиране на българо-румънско изложение в Констанца
Промоционална кампания:
Финансиране: ФАР – Транс-гранично сътрудничество
Условия за включване в проекта:
Платен членски внос за 2007г. Попълнен формуляр-анкета, изпратен на е-mail: tgicheva@cci.dobrich.net