[2017 - 2018] Проект IPPON (Иновативни обществени поръчки : възможности и мрежи)

[2017 - 2018] Проект IPPON (Иновативни обществени поръчки : възможности и мрежи)

Проектен № 740005
Финансиран по програма COSME

Цел:

Да допринесе за участието на европейските МСП в процедури по обществени поръчки, като насърчи създаването на мрежи и общо участие в покани за поръчки.

Основни дейности:

- идентифициране и валоризация на добри практики в публичното и трансграничното участие в обществените поръчки, разработване на ново специфично съдържание на информационни материали, обучителни модели, менторинг и наставничеството, събитията от типа B2P (бизнес и възложители на ОП);

- експериментиране на конкретни подходи за подобряване взаимодействието между МСП и възложители на обществени поръчки, с цел повишаване ефикасността на обществените поръчки, дефиниране на иновативни решения, полезни и за публични предприятия и власти, както и за МСП.

Cтраница на проекта: www.ipponproject.eu
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/IPPONPROJECT/
Обучителна платформа: https://eliademy.com/login

Брошура за проекта: СВАЛЕТЕ ТУК

Национален доклад: СВАЛЕТЕ ТУК

Обществени поръчки, нови директиви, законодателство в България: СВАЛЕТЕ ТУК

Разработка на предложения за участие в трансгранични обществени поръчки: СВАЛЕТЕ ТУК

Партньори:

§ SASA INKUBATOR (SI) – Координатор
www.startupvelenje.si


§ TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME (IT)
www.tucep.org


§ TATICS GROUP S.P.A. (IT)
http://www.tatics.it/


§ CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO (IT)
vt.camcom.it


§ INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (BG)
www.itpio.eu


§ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY-DOBRICH SDRUZHENIE (BG)
www.cci.dobrich.net


§ MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA (ES)
www.manra.org


§ CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE VALENCIA (ES)
www.camaravalencia.org


§ MADAN PARQUE (PT)
http://madanparque.pt/


§ CHAMBRE DE M?TIERS ET DE L’ARTISANAT DU RH?NE (FR)
www.cma-lyon.fr


§ DIMITRA (GR)
www.dimitra.gr


§ CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA (IT)
www.mc.camcom.it


§ EPIMELITIRIO LARISAS (GR)
www.larissa-champer.gr

За контакти в ТПП – Добрич : Татяна Гичева; тел. 058 601472; 0899115596; e-mail: tgicheva@cci.dobrich.net