Приключи набирането на оферти за изработка на рекламен подарък по проект MOSAIC

Приключи набирането на оферти за изработка на рекламен подарък по проект MOSAIC. С удовлетворение споделяме, че получихме 11 предложения от 9 автора, като всичките бяха оценени високо.

До момента в предварителната процедура по избора се класират 2 участника – Ларго Сити ООД и Ивелина Йорданова.

До края на месеца се очаква крайният избор, който ще бъде направен съвместно чрез гласуване от всички 19 партньора от държавите участници в проекта – Армения, България, Канада, Финландия, Франция, Италия.

Mosaic_banner_web_open call gadget rev1