[2017 - 2019] Проект MOWE-UP – MObility of Workers and UnEmployed UPgrade

Проект MOWE-UP – MObility of Workers and UnEmployed UPgrade
Име на проекта: Подобряване мобилността на работещи и безработни
Акроним: „MOWE UP”
Договор/Проект: № 16.4.2.052; e-MS код ROBG – 170

Финансиран от: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Партньори:
Търговско-промишлена палата Добрич; България
СНЦ Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА (ЕИКТ ЕВРИКА), Добрич; България
Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца; Румъния

Цели на проекта:
1. Да разработи и поддържа уеб базирана платформа, с информация за кариерно развитие и инструменти за самооценка на знания, умения, способности
2. Да допринесе за създаването на интегрирана трансгранична зона по отношение на заетостта и мобилността на работната сила
3. Да подпомогне работната сила за намиране на трансгранични работни места и подобри предприемаческия дух
4. Да създаде измерими резултати, които допринасят трансграничния  район да бъде регион, в който има по-добри възможности  за живеене, учене и работа.

Очаквани резултати:
- увеличаване на източниците на специализирана информация, помощни материали и знания
- подобряване на достъпа до съвместни инициативи за заетост
- засилено развитие на иновативни услуги за кариерно развитие
- насърчаване на заетостта
- подкрепа на  мобилността на работната сила


Бюджет: 399 360.85 ?, от които 339 456,72 ? от ЕФРР

Период: май 2017 – май 2019

Презентация за проекта: СВАЛИ ТУК

20.12.2017 – ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ MOWE UP: СВАЛИ ТУК

29.04.2018 – ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ MOWE UP: СВАЛИ ТУК

10.07.2018 – ФЛАЕР ПО ПРОЕКТА: СВАЛИ ТУК БГ ВЕРСИЯ, РО ВЕРСИЯ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

АКТУАЛНО

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

Страница на проекта: https://moweup.eu/