Към Личностен тест BBI[2014 - 2016] Проект BestBoss

Име на проекта: Best Boss – „Процедура за оценка на унаследяването на бизнеса в малките и средни туристически предприятия в Европа“

Финансираща програма: Erasmus+

Партньори:
Aвстрия:                           European Network for Transfer and Exploitation of  EU-Project Results(E.N.T.E.R.)
Белгия:                             ViaVia Tourism Academy
България:                         Търговско-промишлена палата – Добрич
Германия:                         FHM Schwerin – University of Applied Sciences
Германия:                         Mbi Mecklenburger Bildungsinstitut GmbH
Великобритания:               Grwp Llandrillo Menai, Wales
Румъния:                           Bucharest University of Economic Studies
Словения:                         University of Primorska, Faculty of Education

Цел:
Много малки и средни туристически предприятия в Европа срещат един и същ проблем „Как да открият подходящия човек, който да продължи бизнеса?” Квалифицираният персонал е търсен не само в туризма и почти всеки сектор на икономиката трябва да изготви подходяща стратегия, за да привлече най-добрите специалисти, които да наследят бизнеса. Това е и една от целите на международния проект “Best Boss”. По време на работата по дейностите по проекта, всички партньори установиха наличието на едни и същи предизвикателства и  търсят  решения на проблема за унаследяването при туристическите МСП.

Целеви групи:
Собственици на предприятия, търсещи най-подходящия човек, който да наследи и продължи успешна бизнеса им

Период: Септември 2014 – Август 2016

Дейности:
Основната задача на проекта BestBoss е да тества и доразработи модел за оценка, за да консултира туристическите фирми в  процеса на унаследяването им. За тази цел проектът предприема следните стъпки:
• Разработка на насоки и качествени стандарти за успешно унаследяване на фирмите в туризма;
• Разработка на идея за обучение по модела за оценка BestBoss;
• Публикуване на Стратегически документ BestBoss, който ще допринесе за повишаване на осведомеността относно ниското равнище на европейските традиции в оценяването на унаследяването и ще предложи стандарти в областта на туризма;
• Споделяне на нашия опит и  констатации за иницииране на  решаващи промени за по-добри психологически, икономически и политически стандарти в цяла Европа.

Към Личностен тест BBI

BEST BOSS Стратегически документ (БГ)

Доклад от изследване (EN)

Сайт на проекта: http://www.fh-mittelstand.de/bestboss/