Пресконференция по проект „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда”, проект № 2(4i)-2 1-8, MIS ETC код: 332

Пресконференция по проект „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда”, проект № 2(4i)-2 1-8, MIS ETC код: 332

Снимки от събитието, кликнете за уголемяване:


Презентации и информационни материали:

Интервю с мениджъра на проекта Татяна Гичева

<object type=“application/x-shockwave-flash“ data=“http://kiwi6.com/swf/player.swf“ id=“audioplayer“ height=“24″ width=“290″ allowscriptaccess=“always“>
<param name=“movie“ value=“http://kiwi6.com/swf/player.swf“ /><param name=“FlashVars“ value=“playerID=audioplayer&soundFile=http://k005.kiwi6.com/uploads/hotlink/78e88v895r&titles=emas pressconference tanya broadcas.mp3″ />
<param name=“quality“ value=“high“ /><param name=“menu“ value=“false“ /><param name=“allowscriptaccess“ value=“always“ /><param name=“wmode“ value=“transparent“ /></object>
<div style=“font:10px Arial,sans-serif;color:#aaa“>Hosted by <a style=“color:#999″ href=“http://kiwi6.com“>kiwi6.com file hosting</a>.
<a style=“color:#999″ href=“http://kiwi6.com/file/78e88v895r“>Download mp3</a> – <a href=“http://kiwi6.com“>Free File Hosting</a>.</div>