Промоционални материали по проекта

От тук можете да свалите промоционалните материали създадени в рамките на проект EMAS „Повишена информираност на туристическия клъстер за управление и опазване на околната среда“ №2(4i)-2.1-8

Промоционална брошура на Български език

Промоционална брошура на Румънски език

Промоционална брошура на Английски език

Промоционална дипляна на Български език

Промоционална дипляна на Румънски език