„Europe Auto Parts“ 2006

logo_autoИме на проекта: „Партньорство в автомобилния бранш Europe Auto Parts“ съ-финансиран от Европейската комисия, Главна дирекция „Разширяване“ по „Паневропейски бизнес схеми за коопериране в рамките на разширения ЕС“
Партньори:
координатор: ЕИЦ Сарагоса – Испания и  13 ЕИЦ от Европа; ЕИЦ Добрич – национален координатор за България

Цел:
подпомагане на инвестициите, обмена на технологии, смесените предприятия и дългосрочните търговски споразумения в автомобилния бранш, между страните от разширена Европа.
Целеви групи:
Директни бенефициенти: 40 фирми от България, индиректни фирми, с интереси към коопериране в автомобилния бранш
Период: 2005 – 2006 г.
Дейности:
1. Организиране на четири бизнес срещи в рамките на най интересните международни търговски панаири на автомобилния бранш в Европа:
Motortec, Мадрид 11-15 май 2005 – www.motortec.com
Профил за международно коопериране:
на български език: изтеглете от тук
на английски език: изтеглете от тук
Регистрационен формуляр и фирмен профил:
на български език: изтеглете от тук
на английски език: изтеглете от тук
Equip Auto, Париж 13-18 октомври 2005;
на български език: изтеглете от тук
на английски език: изтеглете от тук
Регистрационен формуляр и фирмен профил:
на български език: изтеглете от тук
на английски език: изтеглете от тук
Autotechnica Benelux, Брюксел април 2006
Automechanika, Франкфурт 12-15 септември 2006
Писмо покана за участие: изтеглете от тук

2. Технически консултации преди, по време и след срещите:
05анализ на фирмения капацитет за международна бизнес дейност
05помощ при създаване и дефиниране на стратегически план
05дефиниране на собствения профил за коопериране
05пазарна информация адаптирана към индивидуалните нужди
05избор на стратегия
05изработка на профил на потенциалния партньор
05търсене на партньор
05помощ при преговорите
05последващи дейности

За повече информация посетете официалния сайт на проекта: http://www.europeautoparts.com