Проект: Европейски Корпус за солидарност – Професионално направление

Heading

Вие сте млад човек, който търси работа в области, свързани със солидарността?

За да получите достъп до възможности за работа и обучение, предлагани от работодатели, публични и частни организации, както и от частни организации от социалния сектор, регистрирайте се в Официалния портал на Европейския корпус за солидарност.

Вие сте работодател в области, свързани със солидарността? За да публикувате възможностите, които предоставяте за работа и обучение на младежи от ЕС, регистрирайте се в уебсайта на проекта.


КОЙ?

Всеки млад човек на възраст между 18 – 30 години, който е гражданин и законно пребиваващ в една от 28-те страни членки на ЕС и желае да си намери работа или обучение в страна членка, различна от държавата, в която живее. Младежи от трети страни, които законно пребивават в ЕС, както и граждани на ЕС, които живеят в трети страни, нямат правода вземат участие в тази инициатива.

Публични и частни организации от социалния сектор, които са регистрирани в страна членка на ЕС и работят в някоя от областите на солидарността.


КАКВО?

Предложения за работа и обучение в области, свързани със солидарността.


КЪДЕ?

Във всяка една от 28-те страни членки на ЕС.


В КОИ ОБЛАСТИ?

1. Образование
2. Здравно обслужване
3. Социална интеграция/Социални дейности, включително и приемане и интеграция на бежанци и мигранти
4. Опазване на околната среда
5. Управление на бедствия (с изключение на тези, които изискват незабавна намеса, поради необходимостта от по-специализирани умения и обучение)
6. Хранителни помощи


КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА?

От 2 до 12 месеца максимум.

Инициативата предлага на търсещите работа младежи и на работодателите възможности за достъп до интегрирани и персонализирани услуги, които се предоставят от професионалисти с дългогодишен опит в организирането и осъществяването на трудова мобилност преди, по време и след приключване на работата/стажа/обучението. В допълнение към персонализираната услуга, търсещите работа младежи и работодатели могат да разчитат и на  финансова подкрепа:

Целеви групи

Финансова помощ

Стойност

Младежи

18-30 годишна възраст

(граждани/ законно пребиваващи ЕС 28)

Финансова помощ за придвижване до друга страна членка с цел провеждане на интервю за работа От ? 100 до ? 350
Финансова помощ за придвижване до друга страна членка (осъществяване на мобилността) От ? 700 до ? 1.400
Възстановяване на транспортни разходи за връщане в държавата, след приключване на мобилността Действително направени пътни разходи
Езиково обучение Максимум ? 1.500
Признаване на дипломи и квалификации ? 400
Допълнителна финансова помощ за младежи със специални нужди Максимум ? 1.000 на пътуване
Интеграционни разходи за издръжка на обучаеми Максимум ? 600 на месец (за максимум 6 месеца)
Работодатели (регистрирани на територията на ЕС28) Интеграционна програма: обучение и наставничество Максимум ? 2.000

За допълнителна информация и контакти:

Търговско-промишлена палата – Добрич Ул. „България” № 3
Веселина Стоянова
Ел. поща: vstoyanova@cci.dobrich.net
Тел.: + 359 (0) 58 601 435, (0) 58 601 471
Skype: vesselinastoyanova
Работно време: от 9 до 17 ч.
Комуникация на български, френски или английски език

Координатор на проекта е ANPAL – Национален координатор на EURES (Италия), в партньорство с Фондация „Джакомо Бродолини (Италия), Национална служба по заетостта – SEPE (Испания), Община Рим – Столична (Италия), DIAN (Гърция), VOLUM (Румъния), Time4society (Белгия), Търговско-промишлена палата – Добрич (България), Eurodesk, Национален координатор на ЕURES (Словения), Unioncamere (Италия), Министерство на труда – Италия (ГД „Имиграция и интеграционни политики”  и ГД „Корпоративна социална отговорност”) и 18 члена на Италианската мрежа EURES.

Създаването на Eвропейския корпус за солидарност е  обявено през септември 2016 г. от Жан-Клод Юнкер в речта му за състоянието на Съюза и в контекста на  постоянно високите нива на младежка безработица. Той започва да функционира официално през декември 2016 г. в потвърждение на значимостта, която Европейската комисия отдава на тази инициатива, като добра възможност за достъп на младите хора до пазара на труда и включването им в гражданското общество.

Целта на инициативата е да се подкрепят младите европейци чрез подобряване на възможностите им да си намерят работа, като в същото време се поощри усещането им за принадлежност към Европейския съюз посредством ценности като солидарност, социално включване и сплотеност.