ESPA EST 2.0 – Бизнес-испански за малки и средни предприятия 2010

ESPA EST 2ESPA EST 2.0 Бизнес-испански за малки и средни предприятия

Програма за обучение през целия живот, Леонардо да Винчи: Трансфер на иновация
Период: декември 2009 – ноември 2011

Проектът създава материали и инструменти за обучение на испански език – специално разработен курс по бизнес-испански, и едновременно с това представя и популяризира нови възможности за делови контакти между Западна и Източна Европа и испаноговорящия свят като разработва бази-данни и продукти, които повишават информираността на фирмите и улесняват кооперирането им с испански бизнес структури.

Основните цели на проекта са:
Checkmark3разработване на общи бизнес стратегии
Checkmark3принос към повишаване на конкурентноспособността на европейските предприятия
Checkmark3развитие на търговските контакти между МСП от Централна и Източна Европа с Испания

Партньори:

  • Warsaw Academy of Computer Science, Management and Administration, Полша
  • Търговско-промишлена Палата – Добрич, България
  • Education@Internet, Словакия
  • ITURBROK S.L., Испания
  • SIA „Centro Picasso“, Латвия
  • Soros Educational Center Foundation, Румъния
  • Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura tecnica, Италия
  • Centro de Formacao Profissional da Industria Metalurgica e Metalomecanica, Португалия

Уебсайт на проекта: http://www.espaest.com