Работна среща за формиране на фокус група „Природно наследство“

На 21.07.2016 беше проведена работна среща за формиране на фокус група „Природно наследство“ по проект“Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”.

На срещата присъстваха представители на Община Добричка, Областна управа Добрич, Камарата на архитектите в България, Община Добрич, Про Зоо Добрич, ДКИ КЦ Двореца, Добруджански Земеделски Институт – гр. Генерал Тошево, както и представители на бизнеса от региона.

Презентации

Снимки от събитието