Национална конференция Учене чрез работа – Възможности и предизвикателства

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ – УЧЕНЕ ЧРЕЗ РАБОТА – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

На 27 април 2016 в гр. Добрич бе проведена Национална конференция Учене чрез работа – възможности  и предизвикателства. На пресконференцията бяха представени проект ”Нови модели в ученето чрез работа” , както и нормативната база за професионално обучение /дуална система/. Бяха обсъдени състоянието на професионалното образование в момента, както и основните предизвикателства пред професионалното обучение.

Снимки от събитието (Кликнете за по-голям размер)


SWОT Анализ

Стратегия за ПОО