„INTEGRA“ 2003

Име на проекта:ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИТЕ НА ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА МСП В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ БАСЕЙН, В СТРАНИТЕ ОТ СРЕДНИЯ И БЛИЗКИЯ ИЗТОК И БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН
Наименование на кратко: ИНТЕГРА
Финансиран от Министерство на външните работи на Италия – Главна Дирекция Коопериране и развитие
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ПРОЕКТА
90 кадри от обслужващите центрове на следните страни:
Средиземноморски басейн, страни от Средния и Близкия Изток: Алжир, Египет, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Мавритания, Сирия, Тунис, Палестинска автономия, Кипър, Турция, Малта;
Балкански регион: Федерална Република Югославия, Косово, Босна и Херцеговина, Македония, Албания и Словения, Хърватия, България и Румъния.
СТРУКТУРА НА ПРОЕКТА
Този двугодишен проект е разделен както следва:
05200 часа тренинг на италиански език по метода на дистанционното обучение, който ще се посещава в собствената страна на участниците;
05тренинг в Италия, разделен както следва:
05дейности за оценка (6 дни) с цел представяне пред всички участници на предварително определените задачи и, впоследствие, максимално привличане на техния интерес към тренинга;
05технически тренинг за 1 месец по въпросите на интернационализацията и услугите за предприятията;
05„тренинг по специалността“ в Обслужващ център за овладяване техническото ноу-хау , необходимо за предлагането на услуги на предприятията; тази дейност се осъществява в две различни фази:

051 фаза, продължаваща два месеца, непосредствено след тренинга на място;

052 фаза, продължаваща един месец, която се провежда в страната на участника, както е описано по-долу.
05дейност за прилагане на методите и знанията, придобити в Италия и предлагането на услуги на предприятията, провежда се в страната на участника:
051 фаза, продължаваща шест месеца, след приключване на първата фаза от обучението на място в Италия;
052 фаза, продължаваща шест месеца след втората фаза на тренинга по специалността в Италия;
05създаване на мрежа и сайт на обслужващите центрове в Средиземноморския регион, Средния и Близкия Изток и Балканския регион, в които всеки Център трябва да включи подходяща информация за вида услуги и възможности, предлагани на неговата територия (новости, събития, възможности за търговско сътрудничество и/или инвестиции в съответната страна). Освен това, връзката в мрежата ще дава възможност за провеждане на виртуални изложения за промоция на онези предприятия, които действат на съответната територия.

Координатор на проекта : Таня Гичева

Уебсайт на проекта: http://www.integra-network.net/