Проект Take Tech

taketech


tektech-logoЕдин от най-важните фактори за конкурентността на европейските предприятия е високия им научно-технологичен и иновационен капацитет. Проектът TAKE TECH се стреми да бъде „двигател на европейската икономика” като гарантира и в бъдеще наличието на висококвалифицирани специалисти в техническите и технологични професии . Инициативата TAKE TECH, успешно провеждана в Австрия, се е доказала като жизнеспособен инструмент за изграждане на мост между предприятията и младите хора и за повишаване информираността на младите хора в областта на технологиите.

Целта на проекта е да се доразвие и да се разпространи метода TAKE TECH: чрез организиране на целеви срещи по интереси между технически ориентираните училища и предприятия от съответния бранш. Срещите се организират в самите предприятия, като се представя работния процес и хората зад него, от една страна, за да се засили интереса и ентусиазма на учениците към техническите и технологични професии, а от друга, за да могат фирмите да се представят като привлекателни работодатели пред потенциални бъдещи служители и да противодействат на недостига на квалифицирани кадри в тази област.
Консорциумът по проекта обединява усилията на 7 организации от 7 европейски страни. Търговската палата на Добрич е партньор по проекта.

Резултати:
-Проучване на добри практики за повишаване информираността на младите хора относно техническите професии в страните-участнички в проекта;
-По-нататъшно развитие на метода TAKE TECH чрез съобразени с целевите групи мерки;
-Трансфер на метода в други страни чрез обучаване на обучители;
-Провеждане на пилотни събития в страните-участнички в проекта.

Координатор на проекта за България:
Ренета Палова
Телефон: 058/601472
Електронна поща: rpalova@cci.dobrich.net

За изтегляне:
Обща информация за проекта: свалете от ТУК
Наръчник за фирмите: свалете от ТУК
Наръчник за училища: свалете от ТУК
Презентация за проекта: свалете от ТУК

Проектът е съфинансиран от Европейската Комисия

eu-logo