Представяне на Green Web Portal

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗЕЛЕН УЕБ ПОРТАЛ
Зеленият Уеб Портал е важен източник на информация относно опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Порталът е създаден на три езика – Български, Румънски и Английски.
ЦЕЛТА на Зеления портал е да бъде източник на информация относно опазването на околната среда, климатичните промени и еко-туризма.
ПОРТАЛЪТ промотира зелени практики и инициативи на туристическия клъстер от трансграничния регион (и не само).
ПОРТАЛЪТ популяризира и повишава информираността относно еко-етикетирането и Европейската схема за управление и одит (ЕМАС).
ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ относно изискванията, на които малките и средни предприятия в туризма трябва да отговарят с цел да се сдобият с еко сертификат.
ПОРТАЛЪТ ще предоставя екологични съвети като например:
Когато пазарувате носете със себе си собствена торбичка за многократна употреба.
Когато е възможно, използвайте повторно пластмасовите бутилки преди да ги изхвърлите на боклука.
Спестявайте вода в банята! Използвайте системи с намаляващо действие на потока. Прилагайте същото и за тоалетната.
Осигурете се с информация от къде идва храната, която купувате. Колкото по близо до вашия град толкова по добре. Купувайте храни с местно производство, за да имате по-добра представа какъв е произходът им и какво е качеството!
Подменете крушките с нажежяема жичка в дома си с флуоресцентни.
Когато времето позволява вървете пеша вместо да използвате автомобил, който би замърсил околната среда.
Когато купувате кола, помислете за енергийно-спестяващ вариант или кола на ток.
ЗЕЛЕНИЯТ УЕБ ПОРТАЛ ще ви помогне с идеи как да станете „по-зелен” чрез ЕМАС и еко етикетирането. Европейската схема за управление и одит (ЕМАС) е инструмент за фирми и други организации, чрез която се прави екологичен преглед и се дават насоки за подобряване на екологичните показатели.
ЗЕЛЕНИЯТ УЕБ ПОРТАЛ ще има и собствен форум. Форумът е място за дискусия, споделяне на мнения, задаване на въпроси и източник на информация, споделена от други потребители на същия форум. Публикуването на теми и мнения става след регистрация.
ИНФОРМАЦИЯТА ЩЕ СЕ ОБНОВЯВА редовно, за да може порталът да бъде максимално полезен за тези, които го ползват.

green-web-portal-logo

На 29 март 2013 в курорт Албена, България по проект „Повишена информираност на туристическия клъстър за управление и опазване на околната среда“ №2(4i)-2.1-8 бе проведено промоционално събитие за представяне на Зелен Уеб Портал.

ЦЕЛТА на Зеления портал е да бъде източник на информация относно опазването на околната среда, климатичните промени и еко-туризма.

ЗЕЛЕНИЯТ УЕБ ПОРТАЛ промотира зелени практики и инициативи на туристическия клъстер от трансграничния регион (и не само).

ЗЕЛЕНИЯТ УЕБ ПОРТАЛ популяризира и повишава информираността относно еко-етикетирането и Европейската схема за управление и одит (ЕМАС).

ЗЕЛЕНИЯТ УЕБ ПОРТАЛ предоставя информация относно изискванията, на които малките и средни предприятия в туризма трябва да отговарят с цел да се сдобият с Eco label.

На ПОРТАЛА  ще се публикуват екологични съвети, като например:

  • Когато пазарувате носете със себе си собствена торбичка за многократна употреба.
  • Когато е възможно, използвайте повторно пластмасовите бутилки преди да ги изхвърлите на боклука.
  • Спестявайте вода в банята! Използвайте системи с намаляващо действие на потока. Прилагайте същото и за тоалетната.
  • Осигурете се с информация от къде идва храната, която купувате. Колкото по близо до вашия град толкова по добре.
  • Купувайте храни с местно производство, за да имате по-добра представа какъв е произходът им и какво е качеството!
  • Подменете крушките с нажежяема жичка в дома си с флуоресцентни.
  • Когато времето позволява вървете пеша вместо да използвате автомобил, който би замърсил околната среда.
  • Когато купувате кола, помислете за енергийно-спестяващ вариант или кола на ток.

На ЗЕЛЕНИЯТ УЕБ ПОРТАЛ има обособен форум за дискусия, споделяне на мнения и задаване на въпроси.

Порталът е създаде на три езика: Български, Румънски и Английски

Адресът на ЗЕЛЕНИЯТ УЕБ ПОРТАЛ: www.greenwebportal.eu

Снимки от събитието