Проект „Q-Placements.Net“

Q-Placements.Net

Проект „Q-Placements.Net“

През последните няколко години Европейският парламент и Европейската комисия положиха големи усилия, за да се увеличи мобилността с учебна цел сред младежите. В контекста на стратегията Европа 2020: Нови умения за нови работни места, се подчертава необходимостта от сближаване на образованието и бизнеса, а студентската мобилност с учебна цел най-много допринася за това.

След приключване на работата по проект “Q-Placements” през 2010 г., по който беше разработено Ръководство за провеждане на международни стажове, консорциумът от европейски партньори се обедини около идеята за създаване на международна база данни от европейски предприятия, желаещи да приемат чуждестранни студенти за провеждане на международен стаж. През есента на 2011 г. стартира проект „Q-Placements.Net”, финансиран от програма „Учене през целия живот” на ЕК. Водещ партньор е Търговско-промишлена палата – Тераса (Испания), а останалите партньори са Търговски палати и Бизнес центрове от България, Белгия, Великобритания, Германия, Италия, Полша, Румъния, Франция, Швеция. Това е проект за качествена професионална практика на учениците от професионалните гимназии и колежи в чуждестранни фирми, целящ да състави мрежа от висококачествени приемащи компании, като по този начин се подпомогне и международната мобилност на студентите. Чрез изграждането на база данни на приемащите компании от 10 държави, ще се осъществи правилният и най-точен подбор както на приемаща фирма, така и на най-подходящия за дадения стаж стажант. По този начин ще се изпълни и основната цел на проект “Q-Placements.Net” – да улесни процедурите по организиране на международната професионална мобилност на учители, посреднически организации, ученици и фирми.

Повече информация: http://www.q-placements.eu/