Проект “SPEAK & LEARN” / „Учи и говори“

Проект “SPEAK & LEARN” / „Учи и говори“

Speak and Learn Project

Проектът е насочен към мобилността на младите хора в Европа- студенти, стажанти, обучаеми. Много често младежите в чужди страни имат проблем да се адаптират поради незнанието на местния език, тъй като основните езици, които се учат масово в училищата – английски, немски и френски, не се говорят във всички страни членки на Евросъюза.
Проектът „ Учи и говори“ създавамобелно приложение за мулти-езиково обучение. Приложение съдържа обучителни материали на 17 европейски езици, включително български. Основен плюс на продукта е това, че езикът се учи посредством родния език, а не както при повечето подобни помагала – посредством 3ти език (например английски).

Основнатапедагогическастратегия наобучението, е използването на комуникативен подход в изучаването на чужди езици и незабавното потапяне в разговорния език.Продуктъте създадензанай-популярнитемобилниплатфорими – iOS, Android и Windows Phone.Товапозволяваизползвнетонапомагалотооттаблети, смартфони и телефони, устройства, коитосаизключителнопопулярнисредмладитехора.Продуктът не да се нуждае от интернет връзка, цялата информация е в самото устройство.

Търговската палата е партньор по проекта и разработи материалите за приложението на български език.
Уебсайтът на проекта е: http://www.speaklearn.eu/
За повече информация: Ренета Палова, rpalova@cci.dobrich.net