Работна среща за изграждане на капацитет за по-малко опитни МСП в областта на обществените поръчки

На 08.11.2018 г. в залата на Търговско-промишлена палата Добрич в рамките на проект IPPON – Иновативни обществени поръчки: Възможности и мрежи се проведе първият от поредицата семинари на тема „Уъркшоп за изграждане на капацитет за по-малко опитни МСП в областта на обществените поръчки и B2B срещи“. На семинара бяха поканени всички фирми регистрирани в онлайн курсовете и други заинтересовани страни от избраните целеви групи.

На събитието присъстваха 21 фирми от област Добрич. Представените теми бяха свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки, правните рамки и регламентите по темата.

Участниците се запознаха с информация за това как да стартират с обществените поръчки, как да изберат подходящата процедура, как да обявят конкретна обществена поръчка.

Втората тема бе как правилно да се интерпретират предложенията за обществени поръчки, кои са най-важните аспекти на дейността на МСП при участие в обществени поръчки, какви са критериите за подбор, критериите за възлагане и методологията за оценка и как се провежда процедура за обществена поръчка.

Третата тема бе как да се създадат мрежи и консорциуми, как да се анализира партньорството, какви са правните аспекти и мотивацията за участие. Участниците се разбраха защо трябва да се обединят с други фирми, какви са видовете обединения и полезни практически насоки за създаване на обединения.

Последната тема бе как да се управляват договорите за обществени поръчки, какви са рисковете и възможните промени, какви са специалните правила, свързани с избора на изпълнител, какви са управленските подходи. Лекторът представи какво е „Мислене, основано на риска” и какви са стъпките към успеха – първата стъпка – да се анализират средата и условията, при които се изпълнява договорът за обществена поръчка, втората стъпка – да се идентифицират и оценят всички потенциални рискове и третата стъпка – да се разработи програма за минимизиране на рисковете и тяхното управление.

В следобедните часове по време на В2В срещите фирмите работиха в малки групи под формата на Speed dating като споделиха положителния и отрицателния си опит от участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Според участниците положителните аспекти са: сигурен доход, натрупване на опит, повече възможности за бъдещи приложения.

Споменатите отрицателни такива са тромава и сложна документация, условия в процедурата за възлагане на обществени поръчки, които са определени за конкретна фирма, така че тази фирма да може да спечели без конкуренция.

Приблизително една трета от участниците декларираха известен опит в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Другите фирми все още не са участвали в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Всички участници бяха доволни от събитието и заявиха интерес за бъдещо участие.


МАТЕРИАЛИ ЗА СВАЛЯНЕ:

Първи стъпки. Избор на подходящи процедури: pdf_file

Правилно тълкуване на предложенията за обществени поръчки. Участие в обществена поръчка и процес на договаряне: pdf_file

Създаване на обединения и консорциуми. Анализ на партньорството. Правни аспекти и мотиви за участие: pdf_file

Управление на Договори за обществени поръчки. Рискове и възможни промени: pdf_file


СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО:

IMG-1544 IMG-1548 IMG-1551

IMG-1558IMG-1567 IMG-1571

IMG-1577 IMG-1583