Система за дистанционно обучение разработена в рамките на проекта

Система за дистанционно обучение разработена в рамките на проекта

Кликнете върху снимката за да отворите систематаOnline-Training-Platform-EMAS