„Менторско събитие“ – B2B за опитни фирми и фирми без опит в сферата на обществените поръчки

„Менторско събитие“ – B2B за опитни фирми и фирми без опит в сферата на обществените поръчки

На 22.11.2018 г. в залата на Търговско-промишлена палата Добрич се проведе „Менторско събитие“ – B2B за опитни фирми и фирми без опит в сферата на обществените поръчки. Бяха поканени всички регистрирани в онлайн обучителните курсове и участвали в предишния семинар.

В събитието взеха участие 20 МСП от област Добрич и 1 медия. Участниците бяха разделени на групи въз основа на тяхната дейност. Бяха подготвени пет обособени зони. В малки групи, шест опитни МСП се срещнаха с МСП без опит. Опитните МСП споделиха реални случаи на тяхното участие в процеса на кандидатстване и изпълнение на обществени поръчки.

Една от целите на семинара бе да насърчи МСП да участват в международни търгове за възлагане на обществени поръчки.

Никос Хран Инженеринг се занимава с оборудване за млекопреработващата промишленост и от дълго време участва в международни обществени поръчки. За тях целевите страни не са страни от ЕС, а страни като Русия, Африка, Азия. Те обясниха, че за малките предприятия, които нямат толкова много ресурси, няма нужда да посещават голямо панаирно изложение за обществени поръчки в чужбина. Има множество източници на информация, като например уеб портали с опцията за ежедневни заявки за новообявените обществени поръчки въз основа на конкретни ключови думи и опции.

Останалите опитни МСП бяха представители на секторите строителство, енергийна ефективност, реклама, маркетинг и ИТ. Някои от тях споменаха, че имат абонамент за уебсайт: http://www.aop.bg, от където получават ежедневен бюлетин въз основа на избраните ключови думи и опции.

Други източници на информация, свързани с обществените поръчки, са уебсайтовете на всяка община, където в секцията „Профил на купувача“ се обявяват всички обяви за обществени поръчки.

Някои от МСП с опит споделят мнението си, че когато МСП участва в сдружение при кандидатстване за обществена поръчка, има много положителни аспекти като например – фирмата става видима и намира нови бизнес контакти, които могат да и бъдат полезни в бъдеще.

Участниците споделиха своите възгледи за термина „най-ниска цена“, използван като опция в обществените поръчки при избора на изпълнител.

Мнения на участниците свързани с термина „Най-ниска цена“ при оценка на оферти:
- Доста опростен метод за оценка.
- По-скоро този метод не е предпочитан от нашата компания.
- Оценката на техническите параметри е твърде сложна и субективна.
- Всички параметри, които са ясно съпоставими, като например цена, срок, гаранция и други, които се изразяват числено, са много по-добър параметър.
Ако техническата спецификация се разглежда от 10 различни специалисти, тя ще бъде оценена по 10 различни начина. Ако един специалист дава предимство на една компания, другият ще го даде на друга.
- Най-важни са всички количествени параметри.

Всички участници останаха доволни от събитието. Те заявиха интерес за включване в двете В2Р събития, съответно с публични институции и НПО.