Трета среща на партньорите по проект „MiCred Green Skills Pathways for Adults“

Трета среща на партньорите по проект „MiCred Green Skills Pathways for Adults“ финансиран по програма EU Erasmus+ .

Срещата се проведе на 6 и 7 февруари 2024 г. в гр. София, България.

16 партниращи организации бяха представени от 32 участници.
Целта на срещата бе да се представи напредъка по планираните дейности и да се обсъдят и конкретизират предстоящите задачи, взаимодействието и работа в мрежа по работните пакети.

Водещите партньори по съответните работни пакети представиха обобщената информация и резултати от направените проучвания, обърнаха внимание на необходимостта от активно включване на всички партньори и демонстрираха разработените пособия.

Отчетена беше важността да се търсят различни канали и начини за разпространение на резултатите и взаимодействието със заинтересованите срани.

Обсъдени бяха и административни въпроси, свързани с междинното отчитане на проекта и предстоящите срещи през септември 2024 и финалната среща през 2025г.

Заключение :
Срещата бе една действаща платформа за плодотворни дискусии, споделяне на мнения и планиране.

IMG_9082

IMG_9070

IMG_9072