ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО, 4 ОКТОМВРИ 2010, КЛУБ ЕМАS, БАРСЕЛОНА

Enterprise Europe Network и Търговско промишлена-палата Добрич
Ви кани да се включите в проект
“Пилотни действия в подкрепа на спазването на екологичните стандарти, програма за оказване на съдействие на МСП – обмен на добри практики.”

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО,
4 ОКТОМВРИ 2010, КЛУБ ЕМАS, БАРСЕЛОНА

Уебсайт: www.clubemas.cat/index_eng.html

emas_logo
Клуб EMAS е частно сдружение с нестопанска цел, съставено от дружества и други организации от различни сектори и различна големина. Тяхната обща цел е желанието да се постигне подобряване на околната средар чрез насърчаване участието в програми за ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ОДИТ (EMAS).

Участвайте, за да видите
• ноу-хау на една организация за подпомагане на бизнеса и как тя прилага най-добрите практики и инициативи в подкрепа на малките и средни предприятия помагайки им да подобрят екологичните си показатали и съответствието си със законодателството за околната среда;

Инициативата е отворена за ограничен брой участници. Всеки участник от ще получи до 300 евро възстановяване на средствата срещу представяне на пътни и др. документи.
За повече информация: Татяна Гичева, офис 102, Търговско промишлена палата

Очакваме да заявите участие на тел: 058 601472; 058 601471 или в офис 102 на ТПП Добрич.
Краен срок за потвърждаване: 10.09.2010 г.

gore_1

logo_dolu