Проект „Tell me a Story“

logoMagenta

За проекта
‘Tell Me a Story’ е европейски проект, финансиран по програма „Учене през целия живот”. Той включва партньори от 8 европейски държави. Целта му е да представи езиковото и културно многообразие на тези държави чрез разказването на истории. Целевите езици на проекта са български, холандски, френски, унгарски, немски, италиански, румънски и испански.
Търговско-промишлена палата – Добрич е автор и координатор на проекта и работи по него в партньорство с университети, обучителни организации, маркетингови и медийни фирми – Universit? per Stranieri di Siena, Сиена, Италия; Universit? de Bourgogne, Дижон, Франция; ToLingua Escuela de Espa?ol, Торо, Испания; Soros Educational Center Foundation, Миеркуреа Чук, Румъния; Linguistics Innovation e.U., Виена, Австрия; Pressure Line, Ротердам, Холандия; KU TU Ltd., София, България; JFdeK Ltd., Чобам, Великобритания.

Предизвикателството
Традиционните туристически обиколки най-вече наблягат на историята и архитектурата. Повечето туристи обаче проявяват жив интерес към истории и легенди за местните забележителности. Така разглеждането им става по-вълнуващо и приятно като преживяване, и по-интерактивно като комуникация.
Като част от ежедневната си работа, туристическите екскурзоводи влизат в междукултурен диалог. Те повишават осведомеността на туристите за историята, културата и обичаите на хората от градовете, които показват. В този смисъл от съществено значение са техните езикови умения и междукултурни познания. Екскурзоводите обикновено владеят на високо ниво един или два чужди езика, но често в своите групи имат представители на различни националности, на които би им било приятно да чуят някои думи на собствения им език, дори и едно просто „здравей”.

Решението
Проектът ‘Tell Me a Story’ използва местни истории и легенди за да представи локално езиково и културно многообразие, но в общоевропейски контекст. Екскурзоводите ще бъдат насърчавани и мотивирани да използват раз-казването на истории като част от тяхната програма и като нов, по-интересен начин за запознаване с местната култура, история и традиции.
‘Tell Me a Story’ предоставя селекция от оригинални истории и материали за езиково обучение за екскурзоводи, като по този начин превръща разказването на истории в средство за културно и езиково обучение.

Какво целим?
•Подобряване на езиковите и междукултурни умения на екскурзоводи и по този начин повишаване на заетостта и конкурентоспособността
•Промотиране на езиковото и културно многообразие с помощта на разказването на истории
•Предоставяне на разработените методи на регионални организации от сферата на туризма като иновативен начин за повишаване конкурентоспособността им на пазара

Какви стъпки ще предприемем?
•Създаване на мрежа от туристически агенции и езикови организации за извършване на анализ на нуждите в сферата;
•Идентифициране на пилотни региони/градове, откъдето да бъдат селектирани оригинални истории;
•Извършване на лингвистичен анализ на базата на избраните истории;
•Разработване на многоезичен уеб-базиран самоучител на български, холандски, френски, унгарски, немски, италиански, румънски и испански, адаптиран към нуждите на професионални екскурзоводи;
•Разработване на езикова книга, включваща истории от всеки регион/град;
•Разчупване на историите чрез снимки, дизайн и мултимедийни приложения;
•Тестване на разработените продукти в рамките на национални събития;
•Разпространение и промотиране на проектните резултати на финално дисеминационно събитие

Кой може да използва продуктите?
•Екскурзоводи от целия свят
•Езикови организации, предоставящи обучение за екскурзоводи
•Доброволци, пенсионери, безработни и студенти, работещи като екскурзоводи в свободното си време
•Регионални организации от сферата на туризма

За повече информация за Tell mea Story, посетете нашия уебсайт: www.tellmeastory.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма „Учене през целия живот”, мярка Ключова дейност 2: Езици.