Официално представяне на проект SUCCESS и изложение на творческите индустрии от областите Кахул и Добрич

На 20 юли в залата на ТПП Добрич бе официалното представяне на проект SUCCES и първата среща на живо между партньорите от България и Молдова, фирми, медии и НПОта.

Татяна Гичева, част от екипа, представи същността, дейностите и планираните резултати от изпълнението на международния проект. Неговата цел е да се подкрепят българските и молдовските МСП и бизнес организации, ангажирани в сектора на творческите индустрии и имащи потенциал за интернационализация при създаване на партньорства за разширяване на пазарите, повишаване конкурентоспособността и производителността, въвеждане на иновации, чрез обмяна на опит и добри практики и предоставяне на консултантски услуги. Планираните дейности, включващи бизнес мисии, конференции, консултантски услуги и др. са насочени към представители на фирми, сдружения и лица упражняващи свободни професии в сектор творчески индустрии.

След промотиране на планираните проектни дейности и срещи с целевите групи са подбрани като преки бенефициенти по 10 представителя от Молдова и България. От българска страна участници са читалища от Добрич и Балчик; производители на сувенири; медийни агенции; фирми, занимаващи се с реклама и печат; сдружение „Българско наследство”, фондация „Добруджа-история, традиции, култура“; Европейски институт по културен туризъм Еврика, Архитектурно–парков комплекс „Двореца“ гр. Балчик и др.

След пресконференцията, участниците в бизнес мисията от Молдова и български предприятия и организации обмениха идеи и контакти. В късния следобед, в централната част на гр. Добрич се проведе и изложение на творческите индустрии от областите Кахул и Добрич. Като част от бизнес мисията, групата от Молдова посети фирми и организации от област Добрич, работещи в сектора.

Групата от Молдова посети мебелен магазин, магазин за сватбени дрехи, щандове на производители на бижута от рог на бик, бижута от керамика, сувенири от ароматни сапуни. Делегацията посети същи и комплекс Стария Добрич – Шапкар и Иконописец, НЧ Паисий Хилендарски – гр. Балчик, Асоциация българско наследство – гр. Балчик, Културен център Двореца, Медийна група добруджа и рекламна агенция Ларго Сити.


opening (1).jpg opening (2).jpg b2bs (1).jpg b2bs (3).jpg IMG_20220720_132038108_BURST000_COVER_TOP.jpg IMG_20220720_172506253.jpg 20220719_180729.jpg 20220720_134105.jpg 20220720_135300.jpg 20220720_141937.jpg 20220720_143329.jpg IMG_20220720_162949433_HDR.jpg IMG_20220720_163603414_HDR.jpg IMG_20220720_164256182_HDR.jpg