[2014 - 2017] Проект Russian Online – Многоезичен сайт за изучаване на Руски език

Russky Online Project

Име на проекта: Руски онлайн

Финансираща програма: Еразмус + КА2

Партньори: 10 организации от 7 държави:

  • Eduk?cia@Internet (Словакия) – координатор
  • Studio Gaus GmbH (Германия)
  • Katol?cka univerzita v Ru?omberku (Словакия)
  • Ostravsk? univerzita v Ostrav? (Чехия)
  • Vilniaus Universitetas (Литва)
  • Fundacja Novinka (Полша)
  • Chamber of Commerce and Industry – Dobrich (България)
  • Inter-kulturo, d.o.o. (Словения)
  • Mediaost Events und Kommunikation GmbH (Германия)
  • ?t?tny pedagogick? ?stav (Словакия)

Цел:

Да осигури безплатна многоезична, интерактивна платформа за изучаване на руски език онлайн, която ще включва не само курсове по руски език за нива А1 и А2, но също така и разнообразна практическа информация относно бизнес средата в Русия.

Целеви групи:

Без значение на възрастта, хора, желаещи да усвоят, или подобрят уменията си по руски език на база ниво А1 и А2

Период: 01.09.2014 – 31.08.2017

Дейности:

- Анализ на нуждите на целевата група
- Разработка и поддържане на платформа за изучаване на руски език
- Разработка на материали, свързани с бизнес с Русия
- Провеждане на срещи във всяка държава за промотиране на платформата

Интернет платформата ще включва не само курсове по руски език за нива А1 и А2, но също така и разнообразна практическа информация относно бизнес средата в Русия. Някои уроци ще бъдат с фокус върху възможностите за бизнес в Русия. Учебният опит ще включва още основен интерактивен речник с до 10 000 думи, включително аудио записи на тяхното произношение и ръководство по граматика.

При разработката на платформата за електронно обучение ще бъдат приложени иновативни комуникационни технологии (ИКТ), за да се създаде иновативен, интерактивен и творчески инструмент, за изучаване на основно ниво руски език по достъпен за потребителя начин.

Проектът се разработва от група от десет партньори от седем различни европейски страни. Изборът на партньорите е балансиран с участници от различни сектори – неправителствени организации, бизнес, академични и образователни институции.

Още при стартирането, сайтът ще бъде на разположение на най-малко 9 езика. Те ще включват български, чешки, английски, немски, литовски, полски, словашки, словенски и испански. В последствие ще има възможност за добавяне на нови езици.

Сайт на проекта: http://www.russky.info

За новини : https://www.facebook.com/russky.info/

Свалете флаер за проекта: ТУК

bear

Russian-Online-Disclaimer