[2015 - 2018] Нови модели в ученето чрез работа (New WBL)

logo new wbl project

Име на проекта: Нови модели в ученето чрез работа (New WBL)

Финансираща програма: Еразмус +

Ключово действие 3: КА3 (Подкрепа за реформиране на политиката)

Бюжет на проекта: 652 043 ?, от които 75% Европейско съфинансиране

Бюджет на ТПП – Добрич: 39 691 ?

Продължителност на проекта: Ноември 2015 – Април 2018

Партньори:
Търговско-промишлена палата на Словения – Словения
Институт за професионално образование и обучение на Словения – Словения
УинНова – Финландия
Национален център за обрзазование – Литва
Конфедерация на работодателите на Латвия – Латвия
Институт за подготовка на служители в международни организации (ИПСМО) – България
Търговско-промишлена палата – Добрич – България
Федерален институт за професионално образование и обучение, BIBB – Германия
Регионален инспекторат по образованието (РИО) – България

Цели на проекта
- Да създаде среда за устойчива програма позволяваща на участниците да преминат от юношество към зряла възраст, като продуктивни работници;
- Да насърчи създаването на транс-национална система от препоръки и насоки за постигане на целите на проекта;
- Да укрепи взаимоотношенията между и във всички сектори в групата на заинтересовани страни;
- Да обогати връзките между всички участници, които работят и взаимодействат сплотено в екип за създаване на по-голяма ефективност на ученето чрез работа.
- Да засили динамична и ефективна комуникационна среда;
- Да повиши информираността на обществото за моделите за учене чрез работа.

Дейности по проекта
1. Разработване на стратегическа рамка на политиката преди започването на процеса на преразглеждане;
2. Преглед на схеми за обучение базирани на учене в страните, участващи в проекта и събиране на информация за нуждите и изискванията в рамките на промишлеността (особено МСП);
3. Разработване на поне 3 различни оперативни модула за учене чрез работа, които отговарят на различни среди и нужди;
4. Консултации със заинтересованите страни относно разработените модели;
5. Изготвяне на препоръки и насоки, които да бъдат приети в новите модели за учене чрез работа;
6. Изготвяне на план за устойчиво развитие за всяка страна и разпространяване на моделите на Европейско ниво и до страни извън партньорството по проекта.

Интеренет страница на проекта: http://newwbl.eu/

Учебна визита с цел опознаване на германската система за професионално образование и обучение в БОН, Германия: Свалете от ТУК

Учебна визита с цел опознаване на финландската система за професионално образование и обучение в ПОРИ, Финландия: Свалете от ТУК

Политически препоръки за интегриране на ученето чрез работа и чиракуването в системата на ПОО: Свалете от ТУК

за интегриране на
ученето чрез работа
и чиракуването в
системата на ПОО
new wbl project logo