Проект „SUDEGO”

Проект „SUDEGO”

SUDEGO_logo_text

През септември 2017 г. Търговско-промишлена палата – Добрич започна работа по проект “SUDEGO: Целите на устойчивото развитие в училище“.

Седемнайсетте цели за устойчиво развитие, одобрени от ООН през 2015 г., са част от новия дневен ред, наречен „Трансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”. Това е решение от изключително важно значение, което следва процесите, започнали на Срещата на върха в Рио де Жанейро през 1992 г., когато беше проведена първата Конференция на ООН по околна среда и на която правителствата решиха да направят всичко, което е по силите им за опазване на околната среда и учредиха Комисия по устойчиво развитие.

17-те цели на устойчивото развитие са единствени по рода си и се приема, че изкореняването на бедността върви ръка за ръка със стратегии, които:

- Изграждат икономически растеж;

- Се отнасят до редица социални нужди, като образование, здравеопазване, социална закрила, възможности за работа;

- Се занимават с климатичните промени и опазването на околната среда.

Проект „SUDEGO” се фокусира върху пет от тези седемнадесет цели, а именно:

sudego

Основни цели на проекта са:

- Да се разработят иновативни дидактични модули, които ще бъдат предоставени на учителите с цел повишаване на тяхната информираност за пет от целите на устойчивото развитие;

- Да се повиши информираността и ангажираността на учениците за тези пет цели и за намирането на възможни работни решения за прилагането на целите на устойчивото развитие, като част от обучението им.


Повече информация: http://sudego.eu/bg/