Бизнес срещи по интереси B2B в Солун, Гърция (18-19 септември 2012)

10 фирми от Добрич и региона участваха в двустранни бизнес срещи по интереси B2B в град Солун, Гърция. Бизнесфорумът бе поведен на 18 и 19 септември в рамките на проект „Черноморска мрежа Tradenet (В.S.Т.)“, финансиран от Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013″.

Основна цел на проекта е да насърчи, и улесни регионалните партньорства и трансграничното сътрудничество, насочени към устойчиво развитие в Черноморския басейн, на базата на обединени ресурси и дейности.

Участниците от България проведоха общо 77 двустранни срещи с партньори от Армения, Румъния, Турция и Гърция в областите туризъм, селско стопанство, търговия, транспорт и логистика, технологии в химическата промишленост и др.

По проекта си партнират Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие в Констанца, която е водещ партньор,Търговско-промишлената палата в Добрич, Hellenic Foreign Trade Board от Солун, Търговската палата на Кавала, Гърция, Националният център за развитие на МСП в Ереван, Армения и Търговско-промишлените палати от Зонгулдак и Трабзон, Турция.

Основните дейности включват създаване и популяризиране на Черноморски търговски атлас, представящ икономическите и търговски условия в 5 страни (Румъния, България, Гърция, Армения, Турция), уебсайт с информация за икономическото и търговското развитие с онлайн база данни (БД) за бизнес възможности, и он-лайн стокова борса, организиране на 7 уъркшопа за насърчаване на разбирателството и стимулиране на интересите за коопериране, насочени към местния бизнес в градовете на всички партньори, организиране на брокерска среща за малките и средни предприятия от всички 5 страни, създаване на Черноморска мрежа Tradenet (BST) със 7 точки за контакт.

Профили на фирмите участнички: Свалете от тук

Снимки от срещите в Солун