[2021 - 2021] Проект „Match&Grow“

Logo UP EUROCHAMBERS


Проект „Match&Grow“

Бюджет на проекта: 59 118 евро, принос от ЕС: 56 162 евро (95%)

Период на изпълнение: 01.07.2021 – 31.12.2021

Партньори: Търговско – промишлена палата Добрич, България – Водещ партньор Център за подкрепа на иновациите, Ереван, Армения – Партньор

Територия на действие: България и Армения

Цел на проекта: Основната цел на проекта е да допринесе за развитие на интернационализацията на български и арменски фирми от сектора на био/органични храни (производители, търговци на едро, дистрибутори, агенти).

Основни дейности: – Брокерски събития B2B по време на: •Добрички панаир – B2B Добрич, България (25-27 август 2021) •Панаир ArmProdEXPO – B2B Ереван, Армения (15-17 октомври 2021) – Посещение на Фермерски пазар в град Добрич – Посещение на Фермерски пазар в град Ереван – Фирмени визити в България и в Армения

Целеви групи: Производители, търговци на едро, търговци на дребно, дистрибутори, агенти, представители и др. в сферата на био/органичното земеделие.

За контакти: Герман Германов – Ръководител на проекта E-mail: ggermanov63@gmail.com; Мобилен телефон 0899 115590

Татяна Гичева – Организатор събития и комуникации E-mail: tgicheva@cci.dobrich.net; Мобилен телефон 0899 115596

Документи за сваляне: Регистрационна карта за брокерски срещи в Добрич и в Армения Покана за участие

EU4Business: Connecting Companies се управлява от EUROCHAMBRES и се финансира от инициативата EU4Business на Европейския съюз.