[2021 - 2021] Проект „Match&Grow“

Logo UP EUROCHAMBERS


Проект „Match&Grow“ – ENI2019/411-865-EU4BCC: ID103

Бюджет на проекта: 59 118 евро, принос от ЕС: 56 162 евро (95%)

Период на изпълнение: 01.07.2021 – 31.12.2021

Партньори: Търговско – промишлена палата Добрич, България – Водещ партньор Център за подкрепа на иновациите, Ереван, Армения – Партньор

Територия на действие: България и Армения

Цел на проекта: Основната цел на проекта е да допринесе за развитие на интернационализацията на български и арменски фирми от сектора на био/органични храни (производители, търговци на едро, дистрибутори, агенти).

Основни дейности: – Брокерски събития B2B по време на: •Добрички панаир – B2B Добрич, България (25-27 август 2021) •Панаир ArmProdEXPO – B2B Ереван, Армения (15-17 октомври 2021) – Посещение на Фермерски пазар в град Добрич – Посещение на Фермерски пазар в град Ереван – Фирмени визити в България и в Армения

Целеви групи: Производители, търговци на едро, търговци на дребно, дистрибутори, агенти, представители и др. в сферата на био/органичното земеделие.

За контакти: Герман Германов – Ръководител на проекта E-mail: ggermanov63@gmail.com; Мобилен телефон 0899 115590

Татяна Гичева – Организатор събития и комуникации E-mail: tgicheva@cci.dobrich.net; Мобилен телефон 0899 115596


Покана за участие в бизнес мисия на арменски био/органични производители и търговци в Добрич, България

Резултати от бизнес мисия на арменски био/органични производители и търговци в Добрич, България

Покана за участие в бизнес мисия на български био/органични производители и търговци в Ереван, Армения

Резултати от бизнес мисия на арменски био/органични производители и търговци в Ереван, Армения

radio-spot-id103-promotion-of-b2b-1-23-minutes

Видео:

EU4Business: Connecting Companies се управлява от EUROCHAMBRES и се финансира от инициативата EU4Business на Европейския съюз.